Konsulterna som lotsar förbi blindskär och grund

Foto: Jan Brügge - Sjöfartsverket