Nätverket

Pro4u - Företaget i ständig utveckling

Pro4u:s framgångskoncept är våra branschkunniga och kompetenta ledarskapskonsulter, våra erfarna och hängivna kundansvariga samt fungerande, kundorienterade arbetsprocesser. Vårt nätverk utvecklas genom att vi ständigt träffar nya erfarna förändringsledare, projektledare och managementkonsulter som vill ansluta sig som konsulter hos Pro4u.

Framgångsrika projekt utvecklar kunden, stärker kundens position och ger utrymme för nya, intressanta satsningar.
Intressanta kunder med spännande uppdrag attraherar kompetenta konsulter.
Handplockade, kompetenta konsulter som matchar kundens företagskultur ger framgångsrika projekt.

Gruppbild konsulter

Pro4u:s nätverk

Pro4u-konsulter

I vår innersta kärna finns 50 partners och anställda. Ett urval av de roller som våra konsulter anlitas för är förändringsledare, managementkonsulter, programchefer, projektledare, IT-arkitekter och kravanalytiker. Många har dessutom ett expertområde inom t ex dokumenthantering, processer eller affärssystem. Gemensamt för konsulterna är förmågan att diskutera och förstå kundernas utmaningar. De kan styra, coacha och vidareutveckla andra, agera i styrelsefrågor och driva frågor mot mål i stora komplexa organisationer.

Associerade Pro4u-konsulter

Våra associerade konsulter kan ofta ta samma roller som Pro4u-konsulterna men här finns också djup spetskunskap och många gånger är konsulterna ledande inom sitt specialistområde. Associerade Pro4ukonsulter efterfrågas för sin kompetens och för kvaliteten på sina åtaganden. Deras framgång är beroende av nöjda kunder som kommer tillbaka.

Samarbetsparter

I den yttre cirkeln finns våra samarbetsparter med olika typer av specialistkompetenser. Vi har kontakt med andra konsultbolag, allt från enmansbolag till multinationella bolag.

Vill du ha förfrågningar från Pro4u?

Anslut dig till Pro4u:s nätverk genom att anmäl dig som användare och få Pro4u:s uppdragsförfrågningar.