Aktuellt

Pro4u tecknar ramavtal med Svenska Spel

IT-säkerhetskonsulter

Pro4u har tecknat ramavtal avseende IT-säkerhetskonsulter med Svenska Spel. Detta är ett av många ramavtal Pro4u har tecknat under 2018 och 2019.

Ramavtalet gäller i 2 år från 2019-02-01 och är möjligt att förlänga i 1 + 1 år.

Avtalet omfattar exempelvis följande roller

  • IT-säkerhetsspecialist
  • IT-säkerhetsarkitekt
  • Kodgranskare
  • Informationssäkerhetsspecialist

 

Svenska Spel bedömde fyra kvalitativa utvärderingskriterier.

  • Processer för att uppnå hög leveransprecision
  • Relevant konsultkompetens/leveransprecision
  • Kvalitets- och kompetenssäkring samt kompetensöverföring i leveransen åt Svenska Spel
  • Samverkan och kommunikation med Svenska Spel som kund

Erfarenhet, kompetens och referensuppdrag var viktiga delar i utvärderingen. Tack till alla i vårt nätverk som har gjort detta möjligt!

Svenska Spel upphandlade även IT-konsulttjänster inom fler områden men denna gång fick vi nöja oss med tilldelning inom IT-säkerhet.

 

Pro4u har haft Svenska Spel som kund sedan 2004. Läs om några av våra genomförda uppdrag hos Svenska Spel och Offentlig verksamhet.

PDF

Världsunik övervakning

Svenska Spel

PDF

Den stora nätupphandlingen

Svenska Spel

eHälsa ger resultat. IT är ett av verktygen för att få mer sjukvård för pengarna.

Läs mer här

Pro4u:s ramavtal inom offentlig sektor

Ansvarig: Göran Edin
Svenska Spel
Kammarkollegiet (Upphandling pågår)

Ansvarig: Fredrik Hagelin
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)
SLL (Stockholms Läns Landsting)
Inera
eHälsomyndigheten

Ansvarig: Henrik Rydell
Stockholms stad

Därtill kommer ett antal ramavtal där Pro4u är underleverantör.

 

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta:

Göran Edin Tel: 0705-93 93 53

Fredrik Hagelin Tel: 0709-95 12 25 eller

Henrik Rydell Tel: 0709-27 62 49