10-tips-forandringsprojekt-tips-8

10 tips för ett lyckat förändringsarbete – tips 8

Bredd och förmåga att inse vad som är viktigt, och…

Workshops- och mötestekniker med ett leende

Pro4us erfarna förändringsledare Harriet Kullberg…
Styr mot rätt mål

10 tips för ett lyckat förändringsarbete – tips 7

För att lyckas med ett förändringsprojekt behöver man styra mot rätt mål. Maria Wirlée ger tips om hur man kan skapa en effektiv styrning i ett program eller projekt.

10 tips för ett lyckat förändringsarbete – tips 6

För att lyckas med förändringen behövs kommunikation. Avsändaren är viktig och det är ingen idé att kommunicera allt på en gång. Börja med att göra en kommunikationsplan.
engagerad ledning

10 tips för ett lyckat förändringsarbete – tips 5

En engagerad ledning och sponsor (den övergripande affärsmässigt ansvariga för projektet) som aktivt stöttar projektet är en viktig framgångsfaktor. Ledningen behöver vara delaktiga i arbetet med att förankra förändringen.

Ny elmarknadshubb hos Vattenfall Eldistribution

Vattenfall Eldistribution anlitar förändringsledare ifrån Pro4u för att leda arbetet med att anpassa processer och system till ny marknadsmodell på elmarknaden och en ny centraliserad IT-lösning kallad Elmarknadshubben. Ett spännande förändringsprojekt som påverkar stora delar av verksamheten.
beslut

10 tips för ett lyckat förändringsarbete – tips 4

Beslut = framgångsfaktor Att nödvändiga beslut fattas i…

10 tips för ett lyckat förändringsarbete – tips 3

Är förändringen prioriterad i ledningsgruppen? – På riktigt?  Att driva ett projekt med låg prioritet är långt svårare än att driva det som får fokus och engagemang. Här är några delar du bör tänka på.
Teamkänsla

10 tips för ett lyckat förändringsarbete – tips 2

Att skapa ett lösningsorienterat arbetssätt och fungerande kommunikation…
Tänk förändringsprojekt

10 tips för ett lyckat förändringsarbete – tips 1

De flesta förändringar genomförs i projektform men långt ifrån alla förändringsprojekt är lyckade. Så vad är tricket? Här sammanfattar vi tio framgångsfaktorer som våra förändringsledare och kunder lyft fram under den långa tid vi arbetat med förändringsprojekt. Framgångsfaktor 1 kan du läsa om här (du kan också ladda ner alla 10 tipsen på en gång om du vill)