Förändringsledning vid införande av ERP-system

Profoto anlitar Pro4u:s förändringsledare, Kennet Jansson, för att leda arbetet med införande av nytt ERP-system men även för uppföljning och styrning av leverantören av systemet.
engagerad ledning 300

Engagerad ledning skapar förändringsvilja

Med engagemang från ledningen uppstår en positiv förändringsvilja i organisationen. Läs om våra tips på hur ledningen bör agera i förändringsprojekt.

Förbered organisationen inför ett förändringsprojekt

För att lyckas med förändringsprojekt behöver organisationen förberedas. Kommunikation är en viktig del i ett lyckat förändringsprojekt. Läs om hur du säkerställer att kommunikationen får bra genomslag i organisationen.

Ett lyckat projekt hos Vattenfall Eldistribution

I och med en ny lag om energiskatt blev Vattenfall Eldistribution skattskyldiga oavsett om de kunde fakturera sina kunder energiskatt eller ej. Med en omsättning på 10 miljarder är skattedelen på 3-4 miljarder inga småpengar. Läs om det lyckade projektet och framgångsfaktorerna som lyfts fram.

Pro4u hjälper OKQ8 exekvera sin IT roadmap

Två konsulter ifrån Pro4u anlitas av OKQ8 i rollerna som tf chef IT-Operations och infrastrukturarkitekt. En viktig del i uppdraget är att exekvera OKQ8:s IT-roadmap.

Team Pro4u vinner med agil förändringsledning

[vc_row top_margin="on"][vc_column width="1/3" align="center"][vc_column_text…

Hur förberedda för GDPR är svenska företag och myndigheter?

[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text] Hur förberedda…

Framgångsfaktorer för agila organisationer

[vc_row top_margin="on"][vc_column width="2/3"][vc_column_text] Tre…

Fler erfarna förändringsledare på Pro4u

[vc_row top_margin="on"][vc_column width="3/3"][vc_column_text]Johan…

Team Pro4u – vinner med agil förändringsledning

[vc_row top_margin="on"][vc_column width="1/2"][vc_column_text]Inte…