Lär känna oss på kontoret lite bättre

Göran Edin

Göran Edin, en av Pro4u:s tre grundare

Varför tror du att kunder vänder sig till Pro4u?
Huvudsakligen för att de får bra konsulter. Det är resultatet av konsulternas arbete som är effekten av Pro4u. Sedan tror jag att kunderna tycker att de får bra hantering av konsultförfrågningarna, en partner för långsiktigt samarbete och att de får den information de behöver.

Vad är det som gör att man hittar rätt konsult till uppdraget?
Förståelse för vad kunden är ute efter, utmaningarna med uppdraget och vilken personlighet som passar in. Man måste prata och ställa frågor till kunden för att förstå vilken typ av konsult som kommer passa för uppdraget.

Vad tror du om framtidens organisationer och Pro4u:s plats där?
Företag kommer att behöva genomföra komplexa och utmanande projekt även i framtiden och kommer fortsatt behöva bra projektledare/förändringsledare. Pro4u kommer därför att uppfylla ett behov även i framtiden. Ett av våra specialområden är det vi kallar ”sällanprojekt” dvs projekt som kanske genomförs var 10-15 år som t.ex byte av affärssystem. Till denna grupp tillhör regelverksprojekten där regelverket först skall tolkas och sedan införas i verksamheten och IT-systemen. Just nu finns det mycket regelverksprojekt som tex GDPR, AML och MiFID II så det är inte brist på projekt som passar Pro4u:s konsulter.

Henrik Rydell

Henrik Rydell

Vad kännetecknar en duktig Kundansvarig?
Fingertoppskänsla. Man behöver det för att kunna vara en duktig kundansvarig. Man behöver också vara bra på att bygga relationer. Som kundansvarig vill du lära känna både kundens organisation och beställaren själv för att bättre kunna matcha konsulter till kunden.

Vad är det roligaste och mest utvecklande med ditt jobb?
Det är nog alla erfarna människor som är konsulter. De har förväntningar på mig som kundansvarig som är väldigt roligt att leva upp till. Det kan till exempel gälla att få till rätt ersättning. Att hålla dialog och relationer igång är också bland det roligaste med detta jobb. Vi har många och långa relationer med våra konsulter och kunder.

Varför tror du konsulter vill bli Pro4u-partners?
Jag tror att man vill känna tillhörigheten som man får hos oss. Sedan tror jag att man väljer oss framför andra tack vare den personliga relationen som vi har med våra partners och associerade.

Fredrik Hagelin

Fredrik Hagelin

Varför tror du att kunder vänder sig till Pro4u?
Vi har starka kundrelationer. Våra kunder känner oss väl och vi känner dem. Många kunder kommer tillbaka till oss för att man är nöjd med det vi gjort tidigare. Vi har ett bra rykte och har också total transparens gentemot kund och konsult. Jag vet varför jag sökte mig till Pro4u, för det personliga engagemanget. Här är det lite annorlunda, man stannar upp och lyssnar. Det gillar jag.

Vad är utmaningen i att vara Kundansvarig?
Utmaningen är att lägga pusslet rätt. Du arbetar som sagt med olika drivkrafter, kundens och konsulten/leverantörens. De här bitarna passar inte alltid och här gäller det att kunna vara lite fiffig och lägga pusslet. Det är så otroligt kul när det faller ut. Jag känner mig aldrig som en säljare för man får så mycket tack från kund och från leverantörssidan. Det är verkligen ett av de roligaste jobben jag haft.

Stefan Gunbrant

Stefan Gunbrant

Vad är det roligaste och mest utvecklande med ditt jobb?
Eftersom jag jobbar både som kundansvarig men också hos kund så jag har möjlighet att jobba nära de kunder jag ansvarar för. Det är viktigt att vara lyhörd på vilka uppdrag / behov kunden har. Eftersom jag också sitter i uppdrag ute hos kund blir jag ofta en problemlösare istället för en säljare. Det är riktigt roligt.

Vad kännetecknar en duktig konsult?
En duktig förändringsledare/projektledare är ofta senior med flera års erfarenhet. Gärna som chef och/eller har lett folk i en förändring med ett tydligt fokus. Självklart kan de också ge det lilla extra när det behövs

Edwin Horgmo

Edwin Horgmo

Vad tilltalar dig med arbetet som kundansvarig?
Jag brinner för relationer mellan människor. På Pro4u kommer jag få vara med i processen att leverera goda relationer och resultat. Det passar mig perfekt. Jag kom i kontakt med Pro4u för ca ett år sedan och är imponerad av den tunga kompetens som finns här. Dessutom är alla som arbetar mycket trevliga och verkar trivas bra och stanna länge. Det är ett bra tecken. Nu gläder jag mig åt att få lära känna kunder och konsulter.

Hur är det att flytta från Norge till Sverige? 
Jag är väldigt glad i Sverige. Min fru är från Sverige och jag tycker mycket om människorna här. Jag upplever svenskar som vänliga och snälla. Det är också få länder i världen som är så internationella som Sverige och där det finns så hög kompetens och intressanta människor. På jobbet så är det inte lika hierarkiskt som i Norge. Jag tycker om att man här har plattare organisationer som leder till snabbare beslut och högre mandat bland de anställda.

Nyfiken på att höra mer om Pro4u?