CSR

Pro4u lägger stor vikt vid CSR och vi arbetar både internt och externt med CRS och som ett led i detta är Pro4u engagerade och tillsammans samarbetar och stödjer vi Futebol dá força kring det sociala förändringsarbetet som pågår i fyra länder. Vår förändringsledare Erika Lundström samarbetade med Futebol dá força i förändringsprojektet Lyftet som Telge Bostäder genomför i Fornhöjden i Södertälje. Fornhöjden är ett miljonprogramområde. Parallellt med Telge Bostäders satsning på Lyftet har området Fornhöjden blivit ett fokusområde för Södertälje kommuns deltagande i EU-projektet Urbact Re Block. Läs intervjun nedan med Tommy Grönberg, teknisk chef och Janette Jardefalk, tf VD för Telge Fastigheter.

Återbruk – Insamling av begagnade fotbollsskor till FDF

Vill du hjälpa till och skänka fotbollsskor?

Futebol dá força – Fotboll ger styrka. Pro4u har samlat in fotbollsskor sedan vårt samarbete med Futebol dá força startade 2013 och vi tar tacksam emot bättre, rena begagnade fotbollsskor i storlek 37-41 till den 30/11 2016. Pro4u samlar in fotbollsskor till Futebol dá força och provisen Nampula och skor med innersulor fördelas bl a ut till de öppna fotbollsträningar som FDF håller i Södertälje i Fornhöjden och på ett flertal orter i Sverige. Kontakta Agneta Nilsson, marknadschef om du vill skänka fotbollsskor eller vill veta mer om Pro4u:s CSR arbete. Över en kopp fika berättar jag gärna mer.

Pro4u stödjer provinsen Nampula men även verksamheten i Sverige

2013 var det första året som den nationella liga spelades i Mosambique för tjejer. Då vann laget från Nampula, den provis som Pro4u stödjer och fick åka till Gothia Cup, världens största ungdoms turnering i Göteborg. I juli 2014 flög tjejerna för första gången i sitt liv utomlands, fick sitt första pass och besökte en annan världsdel. De mottogs med nyfikenhet och fick mycket medial uppmärksamhet under Gothia Cup.

Mer information om Futebol dá força

Kontakta oss

Vill du veta mer om