Aktuellt

Pro4u får tilldelning i Stockholms stads upphandling

Tilldelning i Stockholms stads upphandling

Pro4u har vunnit tilldelning i Stockholms stads upphandling av konsulttjänster avseende digitalisering och it och kommer därmed skriva ramavtal med Stockholms stad.

Upphandlingen lade stor vikt vid kompetens, referenser och kvalitet vilket gör att vi är extra glada och stolta att få tilldelning denna gång. I synnerhet med tanke på att ca: fyrtio företag lämnade in anbud. Det är våra erfarna konsulter och nöjda referenser som gör skillnad.

Vi har redan idag många projekt inom vård och offentlig sektor tillsammans med våra samarbetspartners. Vi har t.ex. Inera, SLL (Stockholms Läns Landsting), Vattenfall, Åklagarmyndigheten, Försvarsmakten, eHälsomyndigheten och Botkyrka kommun som kunder. Detta avtal är ett bra komplement till våra befintliga ramavtal och ger oss utrymme att fortsätta växa.

Vi är övertygade om att Stockholms stads satsning på ökad digitaliseringen kommer generera många spännande projekt framöver. Stockholms stads vision är att bli världens smartaste stad genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. I sin strategi för en smart och uppkopplad stad nämns ökad digitalisering genom allt från trafikstyrning baserat på realtidsinformation, stöd på distans till brukare och digitala prenumerationstjänster.

 

Upphandlingen omfattar

Upphandlingen omfattar konsulttjänster inom allt från verksamhetsutveckling och förändringsledning inom området digitalisering och it till systemutveckling och systemförvaltning. Upphandlingen omfattar två generella områden;

  • Verksamhetsutveckling och ledarskap samt
  • Projekt och livscykelhantering

Stockholms stad består, utöver kommunstyrelsen, av 14 stadsdelsnämnder och 17 facknämnder. I koncernen Stockholms Stadshus AB ingår ungefär 20 bolag där staden äger majoriteten av aktierna. Samtliga Stockholms stads stadsdels- och facknämnder omfattas av upphandlingen samt merparten av bolagen i koncernen.

Avtalsspärr enligt LOU upphör den 28:e december 2018 för område Verksamhetsutveckling och ledarskap och 3: januari 2019 för Projekt och livscykelhantering.

 

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta:

Henrik Rydell Tel: 0709-27 62 49 eller

Fredrik Hagelin Tel: 0709-95 12 25

Göran Edin Tel: 0705-93 93 53

Våra kundcase

Vi har varit delaktiga i många förändringsprojekt. Ta del av våra kundcase.

Våra tjänster

Läs mer om hur Pro4u kan stötta ert förändringsprojekt.

eHälsa ger resultat. IT är ett av verktygen för att få mer sjukvård för pengarna.

Läs mer här

AppSök – ett hjälpmedel i vården och mångas vardag.

Läs mer här

Vattenfall Eldistributions anpassning till ny lag om energiskatt.

Läs mer här