[vc_row title_header=”Strategiska extra tjänster” title_style=”elegant” background_image=”133″ parallax=”on” top_margin=”on” overlay=”on”][vc_column width=”1/3″ align=”center”][vc_column_text]       [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]Styrgruppsförstärkning Passar kunder som vill framgångssäkra ett ”projekt som bara måste lyckas” eller ett projekt inom ett nytt område. Behövs till exempel vid byte av affärssystem där det är svårt att ha egen intern kompetens. Pro4u kan förstärka styrgruppen med lämplig erfarenhet både vad gäller projektstyrning och sakinnehåll. Deltagande innebär även löpande granskning av arbete och struktur i projektet och att såväl kund som leverantör lever upp till gjorda överenskommelser. Ett alternativ kan också vara att en konsult coachar styrgruppen/medlem i styrgruppen.   Projektvitalisering Att få en ”Second opinion” dvs synpunkter från en erfaren person utanför projektet kan med liten insats ge stor effekt. Störst effekt uppnås om insatsen görs vid projektets början där styrdokument med direktiv och mål, planer, resurser, styrning och budget gås igenom för att se om något saknas och om projektet som helhet leder mot effektmålen. En genomlysning kan även ske av pågående projekt/projektportfölj vid specifika tillfällen som t.ex. sprintplanering, milstolpar eller enligt kvalitetsplan. Syftet är att hitta förbättringar genom att se över styrdokument, organisation och arbetssätt. Vi arbetar med intervjuer av projektets nyckelpersoner och kompletterar med dokument. Vi levererar en överskådlig rapport som visar nuläget och belyser prioriterade åtgärdsområden med förslag till åtgärd. Vi kan även löpande arbeta med kvalitetsuppföljning och förbättringar. Vi genomför då regelbundna avstämningsmöten med beställare, verksamhetsansvariga eller annan utsedd person hos kunden.   Utbildning och rådgivning Rådgivning/coach till enskilda styrgruppsmedlemmar eller beställare. Detta är speciellt intressant för personer som är nya i rollen som styrgruppsmedlem eller beställare men kan även vara bra vid byte av arbetssätt t.ex. vid övergång till agila metoder. Att på ett tidigt stadium sätta scenen för hur ett projekt är tänkt att genomföras så att alla deltagare vet vad som förväntas av dem och att deltagarna också muntligt kan uttrycka hur man ställer upp på principerna. Föredragen kan gälla:
  • Vad förväntas av en styrgruppsmedlem
  • Vad är utmärkande för bra resp. dåliga beställare
  • Rollfördelning och samverkan i ett projekt
  • Val av projektmodell och arbetssätt
  • Best practice i svåra lägen
  • Att fatta beslut på osäkert underlag
  • Styrning av agila projekt
  • Styrning av stora projekt och linje för gemensam framgång
  GDPR Tillhandahålla konsulter med kännedom om GDPR och tillämpningar inom det aktuella området. GDPR-utbildning Utbildningar inom GDPR inom privat och public sektor.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]