Sveriges Radio ramavtal med Pro4u

Pro4u har tecknat ramavtal med Sveriges Radio för it-konsulter i ledarroller

På Pro4u är vi glada över att få hitta rätt konsulter till Sveriges Radio! 
Pro4u har tecknat ramavtal med Sveriges Radio, ”SR”, för konsulter med ledarroller inom it. SR har med sitt ramavtal säkrat tillgång till specialistkompetens och resursstöd de kommande åren. Som längst gäller avtalet i fyra år.

Uppdragen kommer framför allt genomföras på plats i Stockholm enligt SR:s agila metod och/eller ITIL. Konsulterna förväntas också bidra till kompetensöverföring och kompetenshöjning i uppdragen. Förutom ledarskap och teknisk kompetens krävs bland annat erfarenhet av agila metoder, it-förvaltning och lagen om offentlig upphandling, LOU.

Följande ledarroller inom it omfattas: 
– Uppdragsledare/projektledare
– Produktägare
– Kravställare/Kravanalytiker
– Testledare
– Processledare
– IKT-pedagog

SR:s Utvärdering  
Med hjälp av referensuppdrag och konsultprofiler utvärderade Sveriges Radio vår tekniska förmåga, kompetens och kapacitet samt erfarenhet. Förmåga att över tid kunna erbjuda kompetenta konsulter och utveckla kundrelationen bedömdes också.

Tack vare våra nöjda kunder och konsulter med rätt erfarenhet och kompetens får vi nu möjlighet att bidra till utvecklingen av Sveriges Radio inom it-ledarroller.

Pro4u är en av tre leverantörer som blivit utvalda att teckna ramavtal.

Sveriges Radio 
Sveriges Radio har i uppdrag att sända radio i allmänhetens tjänst och är
den oberoende radion med uppgift att göra kvalitativa program av alla slag. De ska granska, roa och utmana och finns över hela landet och i världen för att ge fler perspektiv. Varje dag lyssnar ca 4,5 miljoner personer på Sveriges Radios sändningar i fyra rikstäckande kanaler och 25 lokala kanaler samt i ett antal kanaler över Internet. Mer än hälften av programmen i rikskanalerna produceras på de lokala kanalerna runt om i landet. Sveriges Radio har ca 1 800 anställda varav hälften i Stockholm.

Kontakta gärna mig om du vill veta mer

Henrik Rydell
Kundansvarig
Mejl: henrik.rydell@pro4u.com
Tel: 0709-27 62 49