Havet – en viktig fråga för Pro4u

Havet – en viktig fråga för Pro4u

Världshaven producerar mer än hälften av syret i atmosfären och absorberar nästan en tredjedel av våra utsläpp av koldioxid. Förstör vi de väl fungerande ekosystem i haven och vid kusterna förstör vi en värdefull möjlighet att lagra växthusgaser. Utsikterna att mildra klimatförändringen minskar.

Vi måste stoppa utflödet av plast till haven men även ta hand om det plastskräp som redan flyter runt.

Pro4u har därför valt att stödja The Ocean Cleanup och Naturskyddsföreningen.

The Ocean Cleanup som ska fånga in plast som samlats i de stora plastöarna i världshaven med start i Stilla havet -The Great Pacific Garbage Patch.

Naturskyddsföreningen arbetar långsiktigt för att påverka för att skapa de riktlinjer och styrmedel som behövs för att minska övergödningen och utsläpp av miljögifter och plaster till våra vatten.

Det flyter omkring ofantliga mängder plast i haven, över 269 000 ton.

Globalt skadar plasten korallrev och påverkar ljusinsläppet till havsbotten. Ett annat stort problem är att djuren äter plast. Än så länge vet forskarna inte exakt på vilket sätt mikroplast påverkar djur, men man är orolig för att plastpartiklar som fastnar i till exempel gälar och vävnader ska släppa ifrån sig farliga miljögifter. När djur längre ner i näringskedjan, som musslor och fiskar, får i sig plast löper andra arter högre upp i kedjan samma risk. Det innebär att även människor i förlängningen riskerar att få i sig plastpartiklar.

Större delen av det skräp och plast som finns i våra hav är skräp som slängs i parker och på gator som följer regnvattnets väg, inte sällan via gatubrunnar, genom staden ut i närmsta vattendrag där havet är slutstation. De fem stora havsströmsvirvelområdena i världshaven är platser där stora mängder plast ansamlas. Där samlas inte bara plasten utan den mals också ned i havsströmmarna och blir till slut så kallade mikroplaster som sprids vidare av strömmarna och tas upp i ekosystemet av olika organismer. Den plast som sjunker och hamnar på havens botten är i princip omöjlig att städa upp.