Kundintervjuer & uppdrag

Framtidens automatiseringsprocesser hos Arbetsmarknadsförvaltningen

Framtidens automatiseringsprocesser hos Arbetsmarknadsförvaltningen
I slutet av 2019 har Ida Hermansson slutfört ett viktigt uppdrag för Arbetsmarknadsförvaltningens fortsatta digitaliseringsresa. Uppdraget bestod i att genomföra en förstudie för att identifiera processer och aktiviteter att automatisera med hjälp av Robot process automation (RPA). Arbetsmarknadsförvaltningen vill digitalisera manuell hantering som tar mycket tid och resurser och målet med förstudien var att identifiera […] Läs vidare

Nytt uppdrag ger bättre intern support för OKQ8-stationer och IT-användare

Nytt uppdrag ger bättre intern support för OKQ8-stationer och IT-användare
Pro4us senior partner Michael Humer genomför nu en förstudie med kartläggning av dagens supportverksamhet inom IT och utifrån detta kommer han ge förslag för effektivisering och bättre integrering i den totala verksamheten. OKQ8 har väldigt olika miljöer som kan vara en utmaning. Det är allt från både kontorsanvändare samt till stations- och depånätet med över […] Läs vidare

Verksamhetsutvecklare för IT-kontorsmiljö

Verksamhetsutvecklare för IT-kontorsmiljö
Jimmy Odenholm genomför just nu en förstudie för att ta fram rekommendation för IT-lösningar i samband med den pågående renoveringen av Tekniska nämndhuset i Stockholms stad. Det ställer krav på att det finns moderna IT-lösningar och digitala tjänster för att stödja verksamheternas framtida arbetsformer och skapa en attraktiv arbetsplats som främjar samarbete mellan förvaltningarna. Pro4u […] Läs vidare

Svenska Spel Kundcase

Svenska Spel Kundcase
Framgångsfaktorer för att lyckas med ett komplext program När Svenska Spel skulle anpassa verksamheten efter dataskyddsförordningen insåg man snabbt att det skulle bli ett mycket stort och komplext arbete eftersom det påverkade hela verksamheten med många olika personuppgiftsgrupper, system och processer. Svenska Spel startade därför ett program som skulle leverera alla dessa delar. Man valde […] Läs vidare

Möt Michael Humer

Möt Michael Humer
Michael Humer, Senior Partner på Pro4u   Vad har du för bakgrund? I 25 år har jag arbetat inom Telecom och IT-sektorn. Jag har arbetat som linjechef både med och utan personal, varit ansvarig för leveransstruktur för tjänster till kunder och arbetat mycket med IT Servicemanagement. I mitt arbete har jag fått leda stora projekt [...] Läs vidare