Om Pro4u

Vi drivs av att göra saker bättre!

Pro4u skapar bättre fungerande organisationer och effektivare processer

Våra konsulter anlitas för att tillsammans med våra kunder genomföra förändrings- och utvecklingsprojekt i verksamhet och processer. Uppdragen handlar om digitalisering & automation, Förändring & Införande och IT-styrning & Förvaltning. För att lyckas med den typen av projekt behövs erfarenhet, prestigelöshet och 100%-igt engagemang. Bättre är drivkraften!

Vårt nätverk

För att attrahera de erfarna ledare som behövs slapade vi ett nätverk med likasinnade, som bidrar till den egna utvecklingen samtidigt som man har en stor egen frihet. Eftersom man som konsult har fullt upp ute i uppdragen har vi kundansvariga som har kontinuerlig kontakt med marknaden, tecknar ramavtal, hittar uppdrag och kan coacha konsulterna.

På kontoret

Vi på kontoret vill göra livet bättre och enklare för våra konsulter. I det lilla med enkla rutiner, intressanta uppdrag och stöttning när man söker uppdrag och under uppdrag. I ett större perspektiv skapa möjlighet till att själv kunna styra över livspusslet, bana väg för enmanskonsulter och en flexiblare arbetsmarknad.

Pro4u:s vision är att alltid hitta rätt konsult för våra kunders utmaningar

Pro4u och hållbarhet

För oss handlar hållbarhet om att våra kunder, konsulter och samarbetspartner ska vara nöjda. Nöjda med resultatet våra konsulter utför, våra uppdrag och stöttningen från oss som bolag. Det handlar också om att åstadkomma nöjda kunder och konsulter på ett schysst sätt och utan negativ miljöpåverkan.

Team Pro4u

Pro4u är också stolta sponsorer till kappseglingsbåten Team Pro4u. Som ett gemensamt kitt finns synen på förändringsledning och viljan att vara frikostiga och dela med sig av kunskap till våra nätverk.

Göran Edin en av Pro4u:s tre grundare berättar

– Idén till Pro4u skapades 1995 under en kappsegling som heter ”48-Timmars”. Under en sådan tävling finns det tid för diskussioner och vi pratade om hur vi trodde framtidens konsultbolag skulle se ut. Fördelar med att vara ensamkonsulter och fördelar med att vara anställd i ett bolag. Vi konstaterade också att i många fall där projekt inte lyckades berodde det på brister i projektledningen. Det slutade med att tre av oss fortsatte diskussionen på hemmaplan och Pro4u startades 1997.

– För att lyckas i sina projekt behövde de projektledare vi förmedlade vara erfarna och ha förmågan att leda en förändring. Vi slog fast att vårt huvudfokus skulle ligga på förändringsledning/projektledning.  För att attrahera seniora ledare valde vi att skapa ett nätverk med likasinnade, som bidrar till den egna utvecklingen samtidigt som man har en stor egen frihet. Våra seniora konsulter skapar i sin tur trygghet hos våra kunder genom att ha den erfarenhet som behövs för att genomföra lyckade förändringsprojekt.

För att lyckas i projekten krävs ett stort engagemang och ett 100%-igt fokus. Eftersom man som konsult har fullt upp ute i projekten så insåg vi att vi behövde ha dedikerade säljare som har kontinuerlig kontakt med marknaden, hittar uppdrag och kan förhandla åt konsulterna. Så föddes rollen som kundansvarig hos oss.

Nu har vi hållit på över 20 år och klarat oss i både hög- och lågkonjunkturer. Vår modell håller och är fortfarande modern.