Om Pro4u

Pro4u - Konsulterna som leder

Göran Edin - en av Pro4u:s tre grundare berättar

Pro4u:s affärsidé är att erbjuda excellens inom förändringsledning.

 

 – Idén till Pro4u skapades 1995 under en kappsegling som heter ”48-Timmars”. Under en sådan tävling finns det tid för diskussioner och vi pratade om hur vi trodde framtidens konsultbolag skulle se ut. Fördelar med att vara ensamkonsulter och fördelar med att vara anställd i ett bolag. Vi konstaterade också att i många fall där projekt inte lyckades berodde det på brister i projektledningen. Det slutade med att tre av oss fortsatte diskussionen på hemmaplan och Pro4u startades 1997.

– För att lyckas i sina projekt behövde de projektledare vi förmedlade vara erfarna och ha förmågan att leda en förändring. Vi slog fast att vårt huvudfokus skulle ligga på förändringsledning/projektledning.  För att attrahera seniora ledare valde vi att skapa ett nätverk med likasinnade, som bidrar till den egna utvecklingen samtidigt som man har en stor egen frihet. Våra seniora konsulter skapar i sin tur trygghet hos våra kunder genom att ha den erfarenhet som behövs för att genomföra lyckade förändringsprojekt.

För att lyckas i projekten krävs ett stort engagemang och ett 100%-igt fokus. Eftersom man som konsult har fullt upp ute i projekten så insåg vi att vi behövde ha dedikerade säljare som har kontinuerlig kontakt med marknaden, hittar uppdrag och kan förhandla åt konsulterna. Så föddes rollen som kundansvarig hos oss.

Nu har vi hållit på över 20 år och klarat oss i både hög- och lågkonjunkturer. Vår modell håller och är fortfarande modern.

 

Våra kunder hör av sig till Pro4u när de har ett större, viktigt, tidskritiskt eller komplext förändringsprojekt.

Det kan vara utveckling av interna system utifrån verksamhetens behov, implementering av affärssystem eller nya regelverk (t ex GDPR, MiFID eller AML), outsourcing eller upphandlingar. Pro4u har kunder inom bank- och finans, försäkring, eHälsa, offentlig verksamhet, handel, energi, media, spel, bygg och telekom. Vi anlitas i olika ledarroller som förändringsledare/projektledare, programchef, utredningsledare, arkitekter, kravanalytiker och testledare. I vårt nätverk har vi också specialister inom exempelvis BI, IT-säkerhet och informationssäkerhet.

Konsulterna som leder

Våra kundcase

Möt våra kundansvariga

Göran Edin, en av Pro4u:s tre grundare.

 

 

 Henrik Rydell

 

 

 Fredrik Hagelin

 

 Stefan Gunbrant

Varför tror du att kunder vänder sig till Pro4u?
Huvudsakligen för att de får bra konsulter. Det är resultatet av konsulternas arbete som är effekten av Pro4u. Sedan tror jag att kunderna tycker att de får bra hantering av konsultförfrågningarna, en partner för långsiktigt samarbete och att de får den information de behöver.

Vad är det som gör att man hittar rätt konsult till uppdraget?
Förståelse för vad kunden är ute efter, utmaningarna med uppdraget och vilken personlighet som passar in. Man måste prata och ställa frågor till kunden för att förstå vilken typ av konsult som kommer passa för uppdraget.

Vad tror du om framtidens organisationer och Pro4u:s plats där?
Företag kommer att behöva genomföra komplexa och utmanande projekt även i framtiden och kommer fortsatt behöva bra projektledare/förändringsledare. Pro4u kommer därför att uppfylla ett behov även i framtiden. Ett av våra specialområden är det vi kallar ”sällanprojekt” dvs projekt som kanske genomförs var 10-15 år som t.ex byte av affärssystem. Till denna grupp tillhör regelverksprojekten där regelverket först skall tolkas och sedan införas i verksamheten och IT-systemen. Just nu finns det mycket regelverksprojekt som tex GDPR, AML och MiFID II så det är inte brist på projekt som passar Pro4u:s konsulter. Läs hela intervjun.

 

Vad kännetecknar en duktig Kundansvarig?
Fingertoppskänsla. Man behöver det för att kunna vara en duktig kundansvarig. Man behöver också vara bra på att bygga relationer. Som kundansvarig vill du lära känna både kundens organisation och beställaren själv för att bättre kunna matcha konsulter till kunden.

Vad är det roligaste och mest utvecklande med ditt jobb?
Det är nog alla erfarna människor som är konsulter. De har förväntningar på mig som kundansvarig som är väldigt roligt att leva upp till. Det kan till exempel gälla att få till rätt ersättning. Att hålla dialog och relationer igång är också bland det roligaste med detta jobb. Vi har många och långa relationer med våra konsulter och kunder.

Varför tror du konsulter vill bli Pro4u-partners?
Jag tror att man vill känna tillhörigheten som man får hos oss. Sedan tror jag att man väljer oss framför andra tack vare den personliga relationen som vi har med våra partners och associerade. Läs hela intervjun.

 

 

Varför tror du att kunder vänder sig till Pro4u?
Vi har starka kundrelationer. Våra kunder känner oss väl och vi känner dem. Många kunder kommer tillbaka till oss för att man är nöjd med det vi gjort tidigare. Vi har ett bra rykte och har också total transparens gentemot kund och konsult. Jag vet varför jag sökte mig till Pro4u, för det personliga engagemanget. Här är det lite annorlunda, man stannar upp och lyssnar. Det gillar jag.

Vad är utmaningen i att vara Kundansvarig?
Utmaningen är att lägga pusslet rätt. Du arbetar som sagt med olika drivkrafter, kundens och konsulten/leverantörens. De här bitarna passar inte alltid och här gäller det att kunna vara lite fiffig och lägga pusslet. Det är så otroligt kul när det faller ut. Jag känner mig aldrig som en säljare för man får så mycket tack från kund och från leverantörssidan. Det är verkligen ett av de roligaste jobben jag haft. Läs hela intervjun.

 

 

 

Vad är det roligaste och mest utvecklande med ditt jobb?
Eftersom jag jobbar både som kundansvarig men också hos kund så jag har möjlighet att jobba nära de kunder jag ansvarar för. Det är viktigt att vara lyhörd på vilka uppdrag / behov kunden har. Eftersom jag också sitter i uppdrag ute hos kund blir jag ofta en problemlösare istället för en säljare. Det är riktigt roligt.

Vad kännetecknar en duktig konsult?
En duktig förändringsledare/projektledare är ofta senior med flera års erfarenhet. Gärna som chef och/eller har lett folk i en förändring med ett tydligt fokus. Självklart kan de också ge det lilla extra när det behövs. Läs hela intervjun.

Pro4u:s verksamhetsberättelser

VB2012

 

VB2011

VB2016

VB2010

VB2015

CV2014

VB2013

Tryckt version

Tryckt Pro4u:s årsberättelse, Verksamheten kan beställas via mail hos respektive kundansvarig.

Ange:

  • antal exemplar
  • ange vilket år (2010-2016)
  • ditt för- och efternamn
  • företagets namn
  • adress

Vi skickar så snart vi kan. Välkommen med din beställning!

Våra samarbetspartners

Utbildning – NFI

Kurser inom IT, Ledarskap och Projektledning
NFI

Coaching – Orjala & Partners AB

Patric Orjala
Internationell Coachtränare
Orjala & Partners AB