Fokus på förändringsledning

Vi är strategisk partner till stora företag och organisationer som behöver seniora förändringsledare till krävande och komplexa förändringsprojekt.

Söker du uppdrag?

Är du egen företagare och vill ha uppdrag från Pro4u? Anslut dig till Pro4u:s nätverk och få Pro4u:s uppdragsförfrågningar.

Pro4us ramavtal

Pro4u har ramavtal med ett stort antal myndigheter, kommuner och landsting, statliga bolag och Stockholms stad.

Konsulterna som leder

Pro4u stödjer

Pro4u stödjer Team Pro4u, Naturskyddsföreningen och The Pacific Clean Up