Digitalisering & Automation

Många av våra genomförda uppdrag avser digitalisering & automatisering. Vi genomför förstudier, införanden och stöttar ert strategiarbete inom offentlig och privat verksamhet.

Förändring & Införande

Ska ni genomföra någon form av strategisk förändring som påverkar organisationen och befintliga systemlösningar? Pro4u har den erfarenhet som behövs.

IT-styrning & Förvaltning

Pro4u:s erfarna konsulter bidrar strategiskt i ledande roller inom IT- och förvaltnings-styrning. Vi förstärker under er förändringsresa eller när ni tillfälligt behöver en chef eller ledare.

Kompetenser i vårt nätverk

Förändringsledare, Program- och projektledare, Agila coacher, IT-arkitekter

Pro4u har sedan starten fokuserat på förändringsledning, konsulter med lång erfarenhet av ledarskap, affärsutveckling och IT som kan ta roller som Förändringsledare, Program- och projektledare, Agila coacher och IT-arkitekter. För att möta våra återkommande kunders behov har vi fortsatt att bygga ut nätverket med erfarna konsulter med fler kompetenser.

Vi på kontoret

Göran Edin

Göran Edin

Kundansvarig inom Bank, Finans, Försäkring, Spel och Offentlig sektor

Behöver du en konsult så tar jag fram rätt person för Dig och den uppgift som skall utföras. Med min långa erfarenhet från konsultbranschen hittar jag snabbt rätt konsult och lösning.
E-post: goran.edin@pro4u.com
Mobiltelefon: 0705-93 93 53

Stefan Gunbrant

Stefan Gunbrant

Kundansvarig inom Energi och Telekom

Kontakta mig om du har behov av konsulter inom Energi och Telekom. Jag har lång erfarenhet av förändringsledning med fokus på affärsutveckling och IT samt praktiskt genomförande av större projekt.
E-post:stefan.gunbrant@pro4u.com
Mobiltelefon: 0733-41 42 16

Fredrik Hagelin

Fredrik Hagelin

Kundansvarig inom Hälso- och sjukvård, Offentlig sektor

Kontakta mig om du behöver konsult med erfarenhet inom hälso- och sjukvård. Jag har över 25 års IT-erfarenhet inom offentlig och privat sektor, både nationellt och inom Skandinavien.
E-post: fredrik.hagelin@pro4u.com
Mobiltelefon: 0709-95 12 25

Henrik Rydell

Henrik Rydell

Kundansvarig inom Försäkring, Handel, Offentlig sektor och Transport

Med min långa erfarenhet från IT-branschen hjälper jag dig att hitta en konsult som passar just ditt specifika behov och önskemål.
E-post: henrik.rydell@pro4u.com
Mobiltelefon: 0709-27 62 49

Valdemar Langlet

Valdemar Langlet

Kundansvarig inom Offentlig sektor och Energi

Jag har arbetat som IT-konsult inom flera olika branscher men också varit både säljare och köpare av konsulttjänster.
Kontakta mig när du har ett behov så hjälper jag dig att hitta rätt kandidat.
E-post: valdemar.langlet@pro4u.com
Mobiltelefon: 0709-69 99 19

Ulrika Wennberg

Ulrika Wennberg

VD Pro4u, Förändrings- och Projektledare

Du är välkommen att höra av dig till mig med frågor om Pro4u och vårt nätverk. Jag har lång erfarenhet av förändringsledning, verksamhets-utveckling och införande av affärssystem.
E-post: ulrika.wennberg@pro4u.com
Mobiltelefon: 0707-333119

Yasmina Osman

Yasmina Osman

Partneransvarig / Innesäljare

Är du konsult eller samarbetspartner är du välkommen att kontakta mig om du har frågor eller behöver hjälp.
E-post: yasmina.osman@pro4u.com
Mobiltelefon: 0763 14 16 11

Vad andra säger om oss

”Att Pro4u:s kundansvarige så väl kunde matcha vårt behov har betytt mycket. Konsultteamet har också gjort det möjligt att på bara drygt ett år gå från att vara ett förslag på papper till en realiserad webbtjänst och ett verktyg för kvalitetssäkring.”

”Harriet kom ombord med en mycket tydlig deadline och med många utmaningar. Det fanns IT-mässiga utmaningar, resursproblematik, prioriteringsproblematik och stora risker. Harriet infriade våra höga förväntningar. Vi gick i mål i tid, under budget och har idag ett fungerande system för att både betala in skatt och fakturera våra kunder energiskatt.”

”För oss är det som att vi outsourcar en del av vår säljverksamhet. Vi har som mindre aktör inte egna ramavtal och behöver samarbeta kring dessa. Med Pro4u har vi arbetat tillsammans länge och fått stort förtroende för varandra. De känner oss väl och vet vad vi kan bidra med. Det är verkligen ett win-win samarbete.”

”Att arbeta med Pro4u ger mig tillgång till intressanta uppdrag och ett tätare nätverk som bidrar till min egen utveckling och erfarenhetsutbyte. Jag får roliga uppdrag där jag använder min kompetens till fullo.”