Vi gör saker enklare, smartare och hållbarare med hjälp av IT

Pro4u hjälper våra kunder med verksamhetsförändring och utveckling av IT. Vi är duktiga på att genomföra förändring och gillar gränslandet mellan affärsutveckling och IT. Om du behöver hjälp med en konsult, ett team eller leverans av ett åtagande så är Pro4u det trygga valet.

Vi på kontoret

Digitalisering & Automation

Många av våra genomförda uppdrag avser digitalisering & automatisering. Vi genomför förstudier, införanden och stöttar ert strategiarbete inom offentlig och privat verksamhet.

Förändring och införande

Ska ni genomföra någon form av strategisk förändring som påverkar organisationen och befintliga systemlösningar? Pro4u har den erfarenhet som behövs.

IT-styrning & Förvaltning

Pro4u:s erfarna konsulter bidrar strategiskt i ledande roller inom IT- och förvaltnings-styrning. Vi förstärker under er förändringsresa eller när ni tillfälligt behöver en chef eller ledare.

Kompetenser i vårt nätverk

Förändringsledare, Program- och projektledare, Agila coacher, IT-arkitekter

Pro4u har sedan starten fokuserat på förändringsledning, konsulter med lång erfarenhet av ledarskap, affärsutveckling och IT som kan ta roller som Förändringsledare, Program- och projektledare, Agila coacher och IT-arkitekter. För att möta våra återkommande kunders behov har vi fortsatt att bygga ut nätverket med erfarna konsulter med fler kompetenser.

Pro4u och hållbarhet

För oss handlar hållbarhet om att våra kunder, konsulter och samarbetspartner ska vara nöjda. Nöjda med resultatet våra konsulter utför, våra uppdrag och stöttningen från oss som bolag. Det handlar också om att åstadkomma nöjda kunder och konsulter på ett schysst sätt och utan negativ miljöpåverkan.

Vad andra säger om oss

”Att Pro4u:s kundansvarige så väl kunde matcha vårt behov har betytt mycket. Konsultteamet har också gjort det möjligt att på bara drygt ett år gå från att vara ett förslag på papper till en realiserad webbtjänst och ett verktyg för kvalitetssäkring.”

”Harriet kom ombord med en mycket tydlig deadline och med många utmaningar. Det fanns IT-mässiga utmaningar, resursproblematik, prioriteringsproblematik och stora risker. Harriet infriade våra höga förväntningar. Vi gick i mål i tid, under budget och har idag ett fungerande system för att både betala in skatt och fakturera våra kunder energiskatt.”

”För oss är det som att vi outsourcar en del av vår säljverksamhet. Vi har som mindre aktör inte egna ramavtal och behöver samarbeta kring dessa. Med Pro4u har vi arbetat tillsammans länge och fått stort förtroende för varandra. De känner oss väl och vet vad vi kan bidra med. Det är verkligen ett win-win samarbete.”

”Att arbeta med Pro4u ger mig tillgång till intressanta uppdrag och ett tätare nätverk som bidrar till min egen utveckling och erfarenhetsutbyte. Jag får roliga uppdrag där jag använder min kompetens till fullo.”