Kundcase

Pro4u förändringsleder i ett brett spektrum av branscher

Från våra kunder

 

Harriet Kullberg, förändringsledare från Pro4u har lett Vattenfalls projekt för uttag av energiskatt

”Harriet kom ombord med en mycket tydlig deadline och med många utmaningar. Det fanns IT-mässiga utmaningar, resursproblematik, prioriteringsproblematik och stora risker. Harriet infriade våra höga förväntningar. Vi gick i mål i tid, under budget och har idag ett fungerande system för att både betala in skatt och fakturera våra kunder energiskatt.” 

Eva Vitell, Verksamhetschef på Vattenfall

 

Pro4u:s förändringsledare Maria Wirlée drev ett omfattande projekt ”Två varumärken blir ett” på Folksam.

”Maria lyckades verkligen med att få samarbetet mellan människor som normalt sett inte har med varandra att göra, att fungera på ett enastående sätt. Presentationerna för styrgruppen var imponerande träffsäkra och gav precis rätt information för att kunna fatta de beslut som krävdes och se till att de blev genomförda.”

Ulf Karlsson Projektansvarig på Folksam

 

Pro4u bemannade ett helt team vid utvecklingen av AppSök.

”Att Pro4u:s kundansvarige så väl kunde matcha vårt behov har betytt mycket och konsultteamet har också gjort det möjligt att på bara drygt ett år gå från att vara ett förslag på papper till en realiserad webbtjänst och ett verktyg för kvalitetssäkring.”

Bo Hamberg, StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt Stöd som utvecklat AppSök.

Våra seniora ledare löser förändringsprojektens utmaningar och säkerställer framgång i projekten

Pro4u arbetar i gränslandet mellan ledning, verksamhet och IT. Vi förstärker våra kunders organisationer med den erfarenhet som behövs för att genomföra lyckade förändringsprojekt.

Det kan vara utveckling av interna system utifrån verksamhetens behov, implementering av ERP-system eller införande av regelverk (t ex GDPR, MiFID eller AML), outsourcing eller upphandlingar. Vi förstärker också våra kunders organisation med ledarskap, chef att hyra och coaching.

Pro4u:s förändringsprojekt inom bank och finans

PDF

Bank och Finans

PDF

Ett förändringsprojekt som sparar pengar

Sergel kredittjänster

PDF

10 års erfarenhet av regulatoriska krav

Regulatoriska krav

PDF

Mångdubblad trafik med morderniserad webbsajt

Svenska Handelsbanken

PDF

Exportframgångar för svenska krediter

SEK

Pro4u:s förändringsprojekt inom försäkring

PDF

Försäkring

PDF

Två varumärken blir ett

Folksam

PDF

Kortare rehabilitering med spelklar

Folksam

PDF

En riktig solskenshistoria – alla vann!

Swedish Match

PDF

En effektivare Inhousebyrå

Folksam

PDF

Byte av PA-system

Folksam

Pro4u:s förändringsprojekt inom eHälsa

PDF

Pro4u har sedan år 2003 arbetat med förändringsledning inom eHälsa

PDF

Flera vinster med elektroniska sjukintyg

Sveriges Kommuner och Landsting

Ny plattform för 1177.se med flera webbsiter

För att kunna bygga lösningar för framtiden.

PDF

Effektivare och säkrare sjukvård i Stockholm

Stockholms läns sjukvårdsområde

PDF

Appsök

En webbtjänst och verktyg för analys av appar i vården och hjälp för personer med funktionsnedsättning, SKL

PDF

Genombrott ska förändra och förenkla vårdens förbättringsarbete

Sveriges Kommuner och Landsting

PDF

e-Arkivering som utvecklat eHälsan

Stockholms Läns Landsting

Pro4u:s förändringsprojekt inom offentlig sektor

PDF

Telge koncernen utvecklar IT-stödet

Verksamhetsutveckling med förändringsintensiv systemportfölj

PDF

CSR förändringsledningsprojekt inom miljonprogramområde

Telge Bostäder, Fornhöjden

PDF

Förändrings- och kvalitetsprojekt

Telge Fastigheter

PDF

Ordning och reda i Telge-koncernen

Telge AB

Pro4u:s förändringsprojekt inom energi

Vattenfalls anpassning till ny lag om energiskatt

Vattenfall Eldistribition

PDF

Ett lyckat uppgraderingsprojekt

Vattenfall Värme

PDF

Pro4u tillförde ny energi i fjärrvärmeprojekt

Vattenfall Värme

PDF

Först med timmätning för alla

Vattenfall Eldistribition

Pro4u:s förändringsprojekt inom industri & handel

PDF

En investering för framtiden

Swedish Orphan Biovitrum

PDF

Applikationssupport från Indien

ABB

PDF

Globalt affärssystem

Niscayah

PDF

Stort förändringsprojekt

Ragn-Sells

Pro4u:s förändringsprojekt inom spel

PDF

Den stora nätupphandlingen

Svenska Spel

PDF

Världsunik övervakning

Svenska Spel

Bättre spelansvar med automater i nät

Svenska Spel

Pro4u:s förändringsprojekt - övrigt

Tidskritisk byte av HR-system

JM

PDF

Affärssystem i modernt snitt

Svenska Bostäder