Kundcase

Hos Pro4u finns erfarenhet och djup förståelse för affären från ett flertal branscher och verksamhetsområden.

Pro4u arbetar i gränslandet mellan ledning, verksamhet och IT. Vi har konsulter med erfarenhet och ingående branschkunnande inom många områden. Pro4u har under mer än 20 år drivit projekt inom bank och finans, försäkring, vård och eHälsa, energi, offentlig verksamhet, handel, transport, spel, industri och bygg.

Vi förbättrar våra kunders affär och verksamhet med hjälp av smartare, lönsammare och effektivare lösningar. Vi gör dem helt enkelt bättre.

Våra konsulter genomför uppdrag inom digitalisering & automation, förändring & införande och it-styrning & förvaltning.

Pro4u förändringsleder i ett brett spektrum av branscher och verksamhetsområden

Våra kundcase – per bransch

Dubbelklicka på bilden för det kundcase du vill läsa

Uppdrag inom

Digitalisering & Automation

K
Kundcase Trafikkontoret Dokumenthanteringssystem
Stadsbyggnadskontoret
Tillgänglighet Stockholm Stad
App för äldre 1500x630
Trafikkontoret

Förändring & Införande

Agneta Lindblom - uppdrag hos Stockholms Bostadsförmedling
Wilhelm Vöörtmann
Johan Högne
David Blomgren
Elisabet Grinde
Håkan Hageryd
Stockholms stad intranät
Johan Erixon Microsoft 365

IT-styrning & Förvaltning

IT-arkitektur
Alexandra Rönnkvist
Erik Sandell
Sebastian Hane
Mikael Augustinsson Stockholm stad
Tele2 - Manne Björkhagen
Nacka Energi - Per Grape
HUSF IT

Regulatoriska krav

Pro4u har lång erfarenhet av regelverk inom bank, finans och försäkring. AML, IFRS17, MiFID och Solvens 2 är några exempel på de regulatoriska krav vi hjälpt våra kunder att implementera.

GDPR

Lever ni upp till alla delar i dataskyddsförordningen? Pro4u kan stötta er vid genomlysning, vidareutveckling och automatisering av era processer för GDPR.

Med vårt nätverks långa erfarenhet är vi säkra på att vi kan hjälpa i de mest komplicerade förändringsprojekten.