Pro4u:s Nätverk

Pro4u:s framgång bygger på våra konsulter

Pro4u har sedan starten fokuserat på förändringsledning, konsulter med lång erfarenhet av ledarskap, affärsutveckling och IT. Vårt nätverk utvecklas ständigt. För att möta våra kunders behov har vi fortsatt att bygga ut vårt nätverk med fler erfarna konsulter och fler kompetenser.

Ta del av förfrågningar

Som konsult är du välkommen att registrera dig i Pro4u:s uppdragsportal och ta del av våra förfrågningar. Du bestämmer själv vilka uppdragförfrågningar du vill ha och inloggning sker via LinkedIn.​​

De konsulter och konsultbolag som är intresserade av ett uppdrag besvarar uppdragsförfrågan direkt i vår uppdragsportal.

Våra anslutna konsulter är antingen enmanskonsulter eller anställda hos ett konsultbolag.  ​​

Gemensamt är att kunna diskutera och förstå kundernas utmaningar. Våra konsulter uppfattas som erfarna, prestigelösa och engagerade. 

Ta del av våra förfrågningar

Pro4u Senior Partners

Våra Senior partners har lång erfarenhet av ledarskap, affärsutveckling och IT. Ett urval av de roller som senior partners anlitas för är förändringsledare, program- och projektledare, IT-arkitekter och kravanalytiker. Många har dessutom ett expertområde inom till exempel dokumenthantering, regelverk, tradingsystem eller ERP-system med tillhörande verksamhetskompetens. Gemensamt är förmågan att diskutera och förstå kundernas utmaningar. De kan styra, coacha och vidareutveckla andra, agera i styrelsefrågor och driva frågor mot mål i stora komplexa organisationer.​

Anslutningsformer

  • Prenumeranter

    De konsulter och konsultbolag som registrerat sig i Pro4u:s Uppdragsportal är prenumeranter i vårt nätverk.

  • Associerade konsulter och samarbetsbolag

    Våra kunder inom offentlig sektor kräver många gånger att de bolag som vill lämna offerter och ingå i ramavtalsanbud uppfyller vissa villkor. Vi löser det genom att vi tecknar ett samarbetsavtal med de konsultbolag som vill offerera på de aktuella ramavtalen. De enmanskonsulter och konsultbolag vi tecknat samarbetsavtal med blir inbjudna till nätverksträffar och utbildningar.

  • Senior Partners

    Våra senior partners är framförallt erfarna konsulter med lång erfarenhet som kan ta roller som förändringsledare, program- och projektledare, agila coacher och IT-arkitekter. Vi ordnar regelbundet konferenser, konsultmöten och erfarenhetsutbyte för våra senior partners.

GDPR – Pro4u:s behandling av personuppgifter