Våra Ramavtal

Genom våra ramavtal bidrar vi till att förverkliga visoner

Pro4u har lång erfarenhet och erfarna konsulter inom områden som efterfrågasinom den offentliga sektorn – som digitalisering, automatisering, eHälsa och verksamhetsutveckling. Inom de kommande åren kommer omfattande investeringar att göras för att svara på de behov och förväntningar som invånarna har.

Aktuella ramavtal

Adda (Sveriges kommuner och regioner)

Ansvarig: Fredrik Hagelin

Bolagsverket

Ansvarig: Henrik Rydell

CSN

Ansvarig: Göran Edin

DIGG

Ansvarig: Henrik Rydell

Försäkringskassan

Ansvarig: Henrik Rydell

Kommuner och övriga regioner (egna ramavtal)

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Jönköping

Ansvarig: Valdemar Langlet

Region Stockholm

Ansvarig: Fredrik Hagelin

Region Västerbotten

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Västernorrland

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Östergötland

Ansvarig: Henrik Rydell

SCB

Ansvarig: Henrik Rydell

Sinfra

Ansvarig: Göran Edin

Statens tjänstepensionsverk

Ansvarig: Henrik Rydell

Stockholms stad

Ansvarig: Henrik Rydell

Svenska Spel

Svenska Spel Kundcase

Ansvarig: Göran Edin

Sveriges Radio

Ansvarig: Henrik Rydell

SVT & UR

SVT

Ansvarig: Henrik Rydell

Tillsammans med våra partners och konsulterna i vårt nätverk har vi lyckats vinna flera stora ramavtal. Vi annonserar löpande förfrågningarna i vår Uppdragsportal. Vi stöttar också beställare och konsulter med framtagning av de förfrågningsunderlag och utvärderingsmallar som behövs vid förnyad konkurrensutsättning.

Vill du ha hjälp? Kontakta avtalsansvarig

Avtalet med Adda på 1 minut

Avtalet med Stockholms stad på 43 sekunder

Samverkan

Våra framgångsrikt genomförda projekt, nöjda referenser och vårt stora och kompetenta nätverk matchar mot de utvärderingskriterier många ramavtalsupphandlingar har lagt stor vikt vid – kvalitet, referensuppdrag och leveransförmåga.

Tack till alla i vårt nätverk som har gjort detta möjligt!

Redan från start har samverkan varit en viktig del av Pro4u:s och våra samarbetspartners och anslutnas konsulters strategi. Pro4u har en säljorganisation med kundansvariga som arbetar 100% med försäljning och via våra ramavtal ger vi våra samarbetspartners möjlighet att komma in på organisationer som de själva inte når. Här uppstår en vinn-vinn situation där Pro4u behöver erfarna konsulter till våra kunder och i gengäld levererar hjälp med försäljning. Tillsammans har vi ett bra erbjudande till den pågående digitaliseringen inom eHälsa och offentlig verksamhet och den leveranskapacitet som krävs för ramavtal. Vårt stora nätverk gör att vi garanterar att vi hittar en lämplig konsult, team eller lösning vid ett avrop.

Vi ser fram emot att fortsätta bidra till att förverkliga visioner som;

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-Hälsans möjligheter – Målsättningen med Vision eHälsa 2025.

Stockholm stads vision är att bli världens smartaste stad till 2040