Våra Ramavtal

Genom våra ramavtal bidrar vi till att förverkliga visioner

Pro4u har lång erfarenhet och erfarna konsulter inom områden som efterfrågas inom den offentliga sektorn – som Digitalisering, eHälsa, Informationssäkerhet och AI. Inom de kommande åren kommer omfattande investeringar att göras för att svara på de behov och förväntningar som invånarna har. Vi ser fram emot att fortsätta bidra till att förverkliga visioner som;

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter – Målsättningen med Vision eHälsa 2025.

Stockholms stads vision är att bli världens smartaste stad till 2040.

Samverkan

Lång erfarenhet och hög specialistkunskap finns i vårt nätverk. Redan från start har samverkan varit en viktig del av Pro4u:s och våra samarbetspartners och anslutna konsulters strategi. Pro4u är ett konsultbolag med ett stort nätverk av konsulter som byggts upp sedan 1997. Vi utvärderar trender och konsultbehov och vi arbetar ständigt med att utveckla vårt nätverk och knyta nya konsulter och samarbetspartner med rätt och aktuell kompetens till oss. Pro4u har en säljorganisation med kundansvariga som arbetar 100% med försäljning och via våra ramavtal ger vi våra samarbetspartner möjlighet att komma in på organisationer som de själva inte når. Här uppstår en vinn-vinn situation där Pro4u behöver erfarna konsulter till våra kunder och i gengäld levererar hjälp med försäljning. Tillsammans har vi ett bra erbjudande till den pågående digitaliseringen inom eHälsa och offentlig verksamhet och den leveranskapacitet som krävs för ramavtal. Vårt stora nätverk gör att vi garanterar att vi hittar en lämplig konsult, team eller lösning vid ett avrop.

Vill du veta mer om Pro4u:s nätverk?

Klicka här

 

 

 

 

 

 

Kundcase

Läs våra kundcase om

eHälsa

Offentlig verksamhet

Spel 

Energi