Årets mentor - Stefan Gunbrant

Pro4us senior partner, Stefan Gunbrant är Årets Mentor 2021 i Stockholms län!

Utmärkelsen delas ut av Almi företagspartner och Nyföretagarcentrum som på uppdrag av Näringsdepartementet driver mentorprogram för tillväxtföretag och nya företag. Stefan som under många år varit mentor vid sidan av sitt ordinarie arbete tog emot priset med juryns motivering:

”Årets Mentor Nya Företag, Stefan Gunbrant, har genom ett djupt engagemang, med en rak och ärlig inställning, med trygghet, stöttning och genom att generöst dela med sig av kunskaper, erfarenheter och nätverk, hjälpt adepterna att se nya perspektiv och lösningar på utmaningar. Stefan har fått dem att våga tro på sig själva och sin företagsidé, och att växa som personer och som företagare.

Dennis Vahid, utvecklare och grundare av appen Cruto och adept till Stefan om vad mentorskapet gett honom:

”Stefan har gjort att jag och mina medgrundare vågar tro på vår idé och vår förmåga. Alla diskussioner kring vad som är viktigt när man startar och driver bolag, har fått oss att se saker vi antagligen inte tänkt på annars. Utan hans djupa kunskap så hade resan mot att starta vårt företag inte varit lika smidig. Vi har fått hjälp med så mycket, alltifrån att skapa en ordentlig struktur, till att få ta del av ett enormt kontaktnät som kommer vara till stor hjälp för bolagets utveckling framåt.”

På Pro4u har Stefan varit verksam sedan 2011 och bidrar stort med sin breda kompetens, ödmjukhet och lyhördhet. Med hans förmåga att lyfta individer på ett positivt och konstruktivt sätt har vi inga tvivel om att han är en enastående mentor. Hurra och ett stort grattis till dig Stefan! Vi är glada att du är en del av Pro4u.

Läs mer på: https://press.nyforetagarcentrum.com/posts/pressreleases/arets-mentor-nya-foretag-i-stockholm-lan-ar-s