Pro4u handplockar rätt BI-specialist

BI-specialist

I Pro4u:s nätverk finns erfarna och oberoende BI-specialister som hjälper våra kunder med Business Intelligence (BI). De tar fram strategi, datastrukturer och guidar mellan olika BI-verktyg för att tillgängliggöra information på ett enkelt sätt.

Vi utvecklas ständigt med våra kunder och för att möta ett återkommande behov av BI-specialister har vi utökat vårt nätverk med konsulter inom detta område. I nätverket finns både egenföretagare och samarbetsbolag med anställda med BI-kompetens.

Våra kunder finns inom ett flertal branscher och verksamhetsområden inom såväl privat som offentlig verksamhet.

Läs mer om vad vi gör för våra kunder