Johan Semius - HSF
HUSF IT
AMF - Pro4u
Bostadsförmedlingen
Kundcase Trafikkontoret Dokumenthanteringssystem
Kulturskolan
Stadsbyggnadskontoret
Agneta Lindblom på uppdrag via Pro4u
Kulturförvaltningen