För kunder

4,8

av 5 i kundnöjdhet

Tillsammans med kunden analyserar vi aktuellt behov och handplockar rätt konsult för varje uppdrag.
Vår erfarenhet ger trygghet och säkerställer framgång i projekten, oavsett om det gäller stora förändringsprojekt eller kortare uppdrag.
Pro4u har sedan starten 1997 byggt upp ett nätverk med erfarna konsulter och bemannat över 1700 uppdrag. I våra kvalitetsmätningar gentemot våra kunder når vi 4,8 på en femgradig skala.

Det här gör vi för våra kunder

Rätt konsult

Rätt konsult

Vi vet att det är helt avgörande att hitta rätt konsult för att lyckas genomföra framgångsrika uppdrag och för att både kunden och konsulten ska bli nöjd.

Våra kundansvariga har lång erfarenhet från olika befattningar inom IT-branschen och bidrar gärna med förslag på upplägg, bemanning och lämplig kompetens och personliga egenskaper för uppdraget.

Vi jämför enkelt våra kandidater mot kraven för uppdraget och ert sätt att jobba och kandidater som går vidare kvalitetssäkrar vi innan vi presenterar dem för kunden.

nätverk

Stort dynamiskt nätverk

Pro4u har sedan starten byggt upp vårt nätverk med erfarna konsulter med djup branschkompetens och med specialistkunskap.

Pro4u:s framgång bygger på våra konsulter. De bästa
konsulterna söker sig till Pro4u, eftersom de vet att de får
arbeta med spännande och utmanande förändrings- och utvecklingsprojekt.

Konsultnätverk växer genom att fler och fler erfarna konsulter ansluter sig. Det är i gränslandet mellan ledning, verksamhet och IT som vi känner oss hemma.

Matchning

Snabb matchning & search

Hela vårt nätverk får tillgång till våra förfrågningar direkt när de publiceras i Pro4u:s Uppdragsportal.

De konsulter och samarbetsbolag som är intresserade av uppdraget besvarar förfrågan genom att registrera ett offertsvar. De första svaren får vi ofta redan samma dag.

Vi matchar enkelt kraven för uppdraget och ert sätt att jobba mot tillgängliga konsulter för att hitta kandidater med rätt kompetens och personliga egenskaper. Vid unika kompetensbehov letar vi aktivt för att alltid hitta rätt kandidat för uppdraget.

framgangsrika uppdrag

Framgångsrika uppdrag

Pro4u hjälper företag att genomföra lyckade uppdrag och projekt. Detta uppnår vi genom att handplocka rätt konsult. Att våra kunder ger oss och våra konsulter betyget 4,8 av 5 i våra kund nöjdhetsmätningar ser vi som ett bevis på att vi lyckas.

Pro4u har lång erfarenhet av att leda förändringar som påverkar organisationen och befintliga systemlösningar! Det kan till exempel vara en digital satsning eller robotisering, ett pionjärprojekt, anpassning till nya regelverk eller införande av ett nytt verksamhetssystem. Pro4u hanterar både projekt och den förändringsledning som behövs.

Pro4u har erfarna konsulter som bidrar strategiskt i ledande roller inom IT- och förvaltningsstyrning. Vi förstärker under er förändringsresa eller när ni tillfälligt behöver en chef eller ledare.

kundansvariga

Utsedd kundansvarig

Som kund får du en dedikerad kundansvarig som kan din verksamhet och bransch.

Vår kundansvarige har bäst förutsättningar för att föreslå rätt konsulter, samt att följa upp och utvärdera konsulternas insatser när de har förståelse för varje kunds unika förutsättningar, behov och utmaningar.

De är erfarna personer med minst 20 års erfarenhet av bemanning, verksamhets- och organisationskunnande.

rådgivning

Rådgivning & problemlösning

Vi förmedlar inte bara konsulter vi delar med oss av den samlade erfarenheten i vårt nätverk.

Ska du införa agila arbetssätt vill du kanske göra ett studiebesök hos någon annan som ligger steget före. Ska du bemanna ett projekt brottas du kanske med pusslet för bästa kombination av kompetenser och roller.

Oavsett hjälper våra engagerade kundansvariga gärna dig med rådgivning och problemlösning.

uppföljning

Uppföljning av uppdrag

Ett väl genomfört uppdrag är avgörande för nöjda kunder och rätt utnyttjande av tid och kostnader.

Vi använder NKI:er (Nöjd Kund Index/Nöjd Konsult Index) för att för varje uppdrag mäta hur nöjda våra kunder är med Pro4u:s konsult och hur väl de genomför uppdraget. Vi mäter även hur nöjda våra konsulter är med uppdraget och hur väl uppdraget motsvarade konsultens förväntningar samt förutsättningarna för att genomföra uppdraget på ett bra sätt.

Vid leveransåtaganden tillsätter vi en styrgrupp som gemensamt med kunden följer upp och säkerställer framdrift och leverans.

gott samarbete

Gott & enkelt samarbete

Visst vi förmedlar konsulter men framförallt löser vi utmaningar hos våra kunder.

Genom en strukturerad dialog med våra kunder följer vi upp hela tjänsteleveransen, föreslår idéer för utveckling samt säkerställer långsiktig leveranskapacitet.

I Pro4u:s Kundportal har våra kunder tillgång till sina uppdrag, priser och avtal. Vi tar fram och redovisar den statistik våra kunder önskar. Det ska vara enkelt att jobba med Pro4u!

specialister

Specialister på ramavtal

Vi har stor kunnande kring ramavtal, prissättning och utvärdering.

Vi hjälper till med att ta fram underlag för förnyad konkurrensutsättning som följer LOU:s regelverket.

Vi har mallar för avrop av resurskonsulter och åtaganden, kravbibliotek för olika roller och kompetensnivåer och utvärderingsmodeller anpassade för avrop av it-konsulter.

Vi gör saker enklare, smartare och hållbarare
med hjälp av IT

Digitalisering & Automation

Många av våra genomförda uppdrag avser digitalisering & automatisering. Vi genomför förstudier, införanden och stöttar ert strategiarbete inom offentlig och privat verksamhet.

Förändring och införande

Ska ni genomföra någon form av strategisk förändring som påverkar organisationen och befintliga systemlösningar? Pro4u har den erfarenhet som behövs.

IT-styrning & Förvaltning

Pro4u:s erfarna konsulter bidrar strategiskt i ledande roller inom IT- och förvaltnings-styrning. Vi förstärker under er förändringsresa eller när ni tillfälligt behöver en chef eller ledare.

Vi har genomfört över 1800 lyckade uppdrag

Läs mer om våra intressanta

Regulatoriska krav

Pro4u har lång erfarenhet av regelverk inom bank, finans och försäkring. AML, IFRS17, MiFID och Solvens 2 är några exempel på de regulatoriska krav vi hjälpt våra kunder att implementera.

GDPR

Lever ni upp till alla delar i dataskyddsförordningen? Pro4u kan stötta er vid genomlysning, vidareutveckling och automatisering av era processer för GDPR.

Harriet Kullberg, förändringsledare från Pro4u har lett Vattenfalls projekt för uttag av energiskatt.

”Harriet kom ombord med en mycket tydlig deadline och med många utmaningar. Det fanns IT-mässiga utmaningar, resursproblematik, prioriteringsproblematik och stora risker. Harriet infriade våra höga förväntningar. Vi gick i mål i tid, under budget och har idag ett fungerande system för att både betala in skatt och fakturera våra kunder energiskatt.”

Pro4u:s förändringsledare Maria Wirlée drev ett GDPR program på Svenska Spel.

”Sättet vi arbetade på skapade stort engagemang både hos styrgrupp och deltagare. När Maria kom in kunde jag känna mig helt trygg och kunde släppa utan att vara orolig.”

Pro4u bemannade ett helt team vid utvecklingen av AppSök.

”Att Pro4u:s kundansvarige så väl kunde matcha vårt behov har betytt mycket och konsultteamet har också gjort det möjligt att på bara drygt ett år gå från att vara ett förslag på papper till en realiserad webbtjänst och ett verktyg för kvalitetssäkring.”