Pro4u handplockar rätt förändringsledare

Pro4u har sedan starten fokuserat på förändringsledning. Konsulter med lång erfarenhet av ledarskap, affärsutveckling och IT. Erfarna och oberoende förändringsledare som har förmågan att skapa både hållbar förändring och hållbara lösningar.

Ska ni genomföra någon form av strategisk förändring som påverkar organisationen och befintliga systemlösningar?

Det kan till exempel vara ett pionjärprojekt, en digital satsning, anpassning till nya regelverk eller att införa ett nytt verksamhetssystem. I så fall står ni inför ett förändringsprojekt som kräver förändringsledning.

Våra erfarna konsulter förstärker också i förändringsresor inom IT- och förvaltningsorganisationer. Det kan vara vid införande av nya arbetssätt eller vid förändrad tjänsteleverans, upphandling och outsourcing.

I vårt nätverk finns förändringsledare med erfarenhet från en mängd branscher och verksamhetsområden som kan driva strategiska frågor tvärs över affärsverksamheten och den egna it-organisationen. Våra ledare är erfarna, prestigelösa och engagerade. De skapar ett positivt och konstruktivt arbetsklimat och det samspel mellan människor som krävs för en framgångsrik förändring. De ger handfasta råd, har integritet och vågar säga nej på alla nivåer i organisationen.

Några brinner för agila arbetssätt andra gillar utmaningen med en kritisk deadline men alla har den affärsmässiga förståelsen som krävs. Det är här i gränslandet mellan ledning, verksamhet och IT som vi gör störst nytta.

Våra kunder finns inom ett flertal branscher och verksamhetsområden inom såväl privat som offentlig verksamhet.