Pro4u handplockar rätt förvaltningsledare

I Pro4u:s nätverk finns erfarna och oberoende konsulter med stor erfarenhet från förvaltningsstyrning i roller som förvaltningsledare och förvaltningsledare it. Här finns också erfarenhet från att införa PM3 och att leda och coacha kollegor i nya agila arbetssätt.

De är duktiga förändringskonsulter med förmåga att förbättra arbetssätt och systemlösningar samtidigt som de säkerställer att teamets leveranser sker som planerat.

För att vara riktig uppskattad hos den egna it-organisationen, affärsverksamheten och leverantörer behöver man vara problemlösningsorienterad, engagerad och kommunikativ. Analytisk och kreativ underlättar i arbetet med att realisera verksamhetens behov på kort och lång sikt. Förmågor som våra erfarna konsulter bidrar med hos våra kunder.

Uppdragen utförs på plats hos våra kunder där våra förvaltningsledare är viktiga nyckelpersoner i våra kunders organisationer.

Uppdragen handlar många gånger om att kliva in i rollen som förvaltningsledare när en ledare tillfälligt behövs. Vi förstärker under en förändringsresa när nya arbetssätt ska införas eller vid etableringen av en ny förvaltningsorganisation. Våra duktiga förvaltningsledare har erfarenhet av att leda och coacha kollegor i nya arbetssätt, uppföljning och styrning. I nätverket finns erfarenhet från förvaltning av system från många olika branscher, tekniker och miljöer.

Våra kunder finns inom ett flertal branscher och verksamhetsområden inom såväl privat som offentlig verksamhet.