Pro4u handplockar rätt informationsanalytiker

Informationsanalytiker

I Pro4u:s nätverk finns erfarna och oberoende informationsanalytiker. De är duktiga förändringskonsulter som skapar värde från den egna informationsmängden och som enkelt navigerar i gränslandet mellan ledning, affärsverksamheten och IT.

De har lång erfarenhet inom informationsanalys och datamodellering. Tillsammans med en djup verksamhetskompetens lyckas de med att ena bolag kring synen på gemensam information, säkerställa enhetlig försörjning av analysunderlag i stort eller för utpekade områden och säkra spårbarhet för involverad data. Scenariemodellera, ta fram produktscenarier och omvandla data för informationsförsörjning är andra arbetsområden.

Det krävs en hel del för att lyckas. Självklart analytisk förmåga men man behöver också ha en extraordinär kommunikativ och pedagogisk förmåga för att kunna nå ut. I och  med sin förståelse för affärsstrategi verkar våra informationsanalytiker i gränslandet mellan ledning, verksamhet och IT. Det är här vi gör störst nytta.

Våra kunder finns inom ett flertal branscher och verksamhetsområden inom såväl privat som offentlig verksamhet.

Läs mer om vad vi gör för våra kunder