Pro4u handplockar rätt IT-arkitekter

I Pro4u:s nätverk finns erfarna och oberoende IT-arkitekter. De är duktiga förändringskonsulter inom it-arkitektur med förmåga att omsätta verksamhetens krav till hållbara tekniska lösningar. De diskuterar enkelt och begripligt olika teknikval och arkitekturfrågor  på strategisk, organisatorisk och teknisk nivå.

Våra arkitekter anlitas i roller som Enterprise architect, lösningsarkitekt, IT-arkitekt eller integrationsarkitekt.

Uppdragen utförs på plats hos våra kunder där vi är viktiga nyckelpersoner för att kunna genomföra förändrings- och utvecklingsprojekt i verksamhet och processer. Tillsammans med kunden förverkligar vi strategier och driver förändringsarbetet i mål.

Projekten och uppdragen handlar många gånger om strategiska förändringar som påverkar organisationen och befintliga systemlösningar. Det kan till exempel vara ett pionjärprojekt, en digital satsning, anpassning till nya regelverk eller att införa ett nytt verksamhetssystem. Uppdragen kan också vara inom IT- och förvaltningsstyrning under er förändringsresa eller när en ledare tillfälligt behövs.

Våra kunder finns inom ett flertal branscher och verksamhetsområden inom såväl privat som offentlig verksamhet.