IT-arkitektur: Ett instrument som bidrar till att öka förändringstakten