Pro4u har IT- och digitaliseringsstrateger som guidar dig rätt

IT- och digitaliseringsstrateg

En IT- och digitaliseringsstrateg hjälper dig att utveckla verksamheten med hjälp av digitala verktyg.

Vad är digitalisering eller digital transformation?

Digital transformation beskriver ett företags eller organisations resa från analoga arbetssätt till digitala lösningar. En förändringsresa från punkt a till punkt b.

Beroende på vad som är målet med digitaliseringen blir åtgärderna olika. Är målet att effektivisera en verksamhet kommer det krävas en typ av åtgärder och verktyg, är målet istället att attrahera ett nytt kundsegment eller anpassa sig till nya köpbeteenden så är det andra åtgärder och verktyg som behövs. Digital transformation är med andra ord verksamhetsutveckling med hjälp av digitala verktyg.

Som alltid kommer vi behöva ta till oss ny teknik och nya effektivare arbetssätt och införa dem i den egna verksamheten för att behålla eller i bästa fall öka den egna konkurrenskraften. Digitaliseringen är idag en sanitetsfaktor i kundmötet för att vara så tillgängliga kunderna förväntar sig. Vem skulle idag vilja ha en bank där man bara kan betala räkningar mellan 11-15? Ny teknik har också öppnat upp för nya affärsmodeller och nya sätt att göra saker.

Börja i rätt ända

Vid arbete med effektiviseringar och digitalisering är det inte ovanligt att man väljer att utgå från de system som används i organisationen och sedan går igenom och utvecklar eller byter ut ett system i taget. Det är lätt att förstå tanken bakom det. Det innebär ett strukturerat arbete med naturliga avgränsningar. Med ett sådant angreppssätt är risken stor att man låser sig i gamla mönster och missar det som har störst behov av digitalisering – det som i nuläget hanteras analogt. Som att börja lagra personalmappar digitalt men fortfarande skicka ut anställningsavtal för signering på papper.

Pro4u har sedan starten fokuserat på ledarskap, affärsutveckling och IT. Erfarna och oberoende förändringsledare som har förmågan att skapa både hållbar förändring och hållbara lösningar. De kan driva strategiska frågor tvärs över affärsverksamheten och den egna it-organisationen. Det är här i gränslandet mellan ledning, verksamhet och IT som vi gör störst nytta.

Intresserad av att ta hjälp med era digitalisering? Vill ni ha någon som hjälper er vidare? Kontakta Göran Edin.

Skicka ett mejl till Göran Edin