Pro4u handplockar rätt IT-Operations Manager

IT-Operations Managers

Pro4u har sedan starten fokuserat på förändringsledning. Konsulter med lång erfarenhet av ledarskap, affärsutveckling och IT. Erfarna och oberoende förändringsledare som har förmågan att skapa både hållbar förändring och hållbara lösningar.

Pro4u har erfarna konsulter som bidrar strategiskt i ledan­de roller inom IT Operations. Vi förstärker under er förändringsresa eller när ni tillfälligt behöver en chef eller ledare. Vi kan stötta när organisationen behöver införa ny operativ modell, förändra tjänste- och IT-leveransen, och/eller delar outsourcas. Med både teknisk kompetens och ledarerfarenhet kan vi guida och stötta i strategiska frågor, driva upphandlingar och nå önskade mål.

IT Operations Managers är en av många ledande roller inom IT Operations som vi har hos våra kunder. Vi har erfarenhet från nationella och multinationella företag med olika komplexitet och utmaningar och kan införa effektiva ITIL & SIAM baserade leveranser likväl som ta oss an specifika funktioner som exempelvis support center.

I vårt nätverk finns förändringsledare med erfarenhet från en mängd branscher och verksamhetsområden som kan driva strategiska frågor tvärs över affärsverksamheten och den egna it-organisationen. Våra ledare är erfarna, prestigelösa och engagerade. De skapar ett positivt och konstruktivt arbetsklimat och det samspel mellan människor som krävs för en framgångsrik förändring. De ger handfasta råd, har integritet och vågar säga nej på alla nivåer i organisationen. Det är här i gränslandet mellan ledning, verksamhet och IT som vi gör störst nytta.

Våra kunder finns inom ett flertal branscher och verksamhetsområden inom såväl privat som offentlig verksamhet.

Läs mer om vad vi gör för våra kunder