Pro4u handplockar rätt IT-säkerhetsspecialist och IT-säkerhetsstrateg

I Pro4u:s nätverk finns erfarna och oberoende IT-säkerhetsspecialister och IT-säkerhetsstrateger. Kompetensområdet är brett och inbegriper allt från elektronisk identifiering och it-säkerhet till informationssäkerhet och ledningssystem.

I vårt nätverk finns konsulter med kunskap och förmåga att införa regelverk och standarder och som kan riskhantering och compliance. Exempelvis ISO 27001, regelverk för elektronisk identifiering och signering (eID, eIDAS och ETSI) och skydd av personuppgifter (GDPR).

Vi kan ta oss an roller som IT- och informationssäkerhetsarkitekt och genomföra teknisk nulägesanalys och granska system för att förstå nivå och möjliggöra prioritering av åtgärder. Vi kan etablera informationssäkerhetsramverk, policys och informationssäkerhetsprocesser.

Vi har IT-säkerhetsspecialister som kan stötta ert arbete med cybersäkerhet och genomföra revisioner som exempelvis PCI-revisioner där säkerheten kring användningen av kredit- och bankkort granskas. Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)

Våra kunder finns inom ett flertal branscher och verksamhetsområden inom såväl privat som offentlig verksamhet.

Vill ni ha någon som hjälper er vidare? Kontakta Göran Edin.

Skicka ett mejl till Göran Edin