Team Pro4u

Årets Havskappseglare 2018 – Team Pro4u visar hur de använder elektroniken för att välja rätt väg och optimera sin båtfart

Pro4u Sailing Team har satt upp en simulerad elektronisk miljö på båtmässan Allt för sjön. Här delar de med sig av erfarenheter och ger tips kring användning av instrument och PC-programvara vid segling i allmänhet och kappsegling i synnerhet. De visar hur man använder olika väderprognoser och polardiagram för att segla snabbast runt banan. För vägvalet används avancerade program som med hjälp av väderprognoserna räknar ut vilken rutt som blir optimal. För att simulera hur båten tar sig fram längs rutten används båtens polardiagram som visar vilken fart segelbåten bör ha i den prognostiserade vindstyrkan och vindriktningen.

För att det i verkligheten skall bli rätt så krävs dels att polardiagrammet stämmer med båtens prestanda och dels att besättningen lyckas segla så fort som polardiagrammet anger.

Hur man gör detta berättar besättningen i Team Pro4u om i monter A03:34. Montern ligger längst in i hall A uppe på rampen där de stora segelbåtarna ligger. I år delar de monter med Marström och North.

Fribiljetter till båtmässan Allt för sjön – först till kvarn

Vi har några fribiljetter så kontakta Henrik Rydell, men precis som på kappseglingsbanan, det gäller att vara snabb.

Team Pro4us skeppare håller föredrag 7:e mars 16-16:30

Ett bra tillfälle att gå är 7 mars då Team Pro4u:s skeppare Patrik Forsgren håller föredrag 7 mars 16:00 – 16:30 men då i Sail Forum – A03:01