Med uppdrag att ta fram en fullständig teknisk kravspecifikation