Stefan Gunbrant

Vad innebär det att vara Kundansvarig på Pro4u? 

Kundansvarigs viktigaste roll är att jobba nära kunden och säkra att kunden får valuta för den investering de gör i våra konsulter.

Varför tror du att kunder vänder sig till Pro4u?

Pro4u har ett bra namn på marknaden och har visat att vi kan leverera bra konsulter.

Mycket bygger också på goda relationer med kunder som man arbetat med under många år.

Vad kännetecknar en duktig Kundansvarig?

Det är viktigt att vara lyhörd på vilka uppdrag / behov kunden har. Eftersom jag också sitter i uppdrag ute hos kund blir jag ofta  en problemlösare  istället för en säljare. 

Vad är det roligaste och mest utvecklande med ditt jobb?

Eftersom jag jobbar både som kundansvarig men också hos kund så jag har möjlighet att jobba nära de kunder jag ansvarar för. Det är riktigt roligt. 

Varför tror du konsulter vill bli Pro4u-partners? 

Man vill tillhöra en större gemenskap men inte för stort. Man vill ha möjlighet att lära känna övriga seniora konsulter.

Många gånger får vi tips av redan hängivna Pro4u konsulter som rekommenderar personen till att bli Pro4u partner. Ett tecken på att vi gör rätt.

Vad kännetecknar en duktig konsult?

En duktig förändringsledare/projektledare är ofta senior med flera års erfarenhet. Gärna som chef och/eller har lett folk i en förändring med ett tydligt fokus. Självklart kan de också ge det lilla extra när det behövs.

Kan du berätta om något projekt som stannat kvar hos dig, som du blev extra nöjd med?

Då jag arbetat ett antal år tillsammans med Vattenfall så har det blivit flera projekt där vi genomfört förändringar och som direkt påverkat verksamheten. Projekt med en koppling mellan IT och verksamhetsförändring är alltid roliga och utmanande som exempelvis införande av timmätning för Vattenfall Eldistribution. Det var ett lyckat projekt.

Berätta lite om vad du tycker krävs för ett lyckat förändringsprojekt?

Det är viktigt att komma in i projektet i ett så tidigt stadie som möjligt för att kunna skapa förutsättningarna för ett lyckat projekt och en bestående förändring. Förankring och stöd från ledningen är också viktigt.

Vad tror du om framtidens organisationer och Pro4u:s plats där?

Jag upplever att det går mer mot att fler och fler blir konsulter istället för anställda samt att många vill vara sin egen utan att ha en för stor overhead.Här har Pro4u en bra positionering inför framtiden.

Gällande förändringsprojekt. Vilka frågor är på tapeten idag? Vad är det man pratar om mest?

Säkerhet börjar bli det hetaste vad gäller IT projekt i relation till GDPR, NSI kraven samt behovet av säkerhetsklassade konsulter.

Vad brinner du för utanför jobbet?

Familjen, Sommarstugan, Golf, Segling, Resor och inte minst god mat.