ramavtal med Sundsvalls, Timrå och Ånge kommun

Nytt ramavtal med Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner

Pro4u har fått tilldelning i Sundsvall, Timrå och Ånge kommuners gemensamma ramavtalsupphandling för konsultstöd inom digitalisering.

Ramavtalet syftar till att stärka kommunernas förnyelseförmåga, genom konsultstöd inom digitalisering inom följande kompetensområden:

  • Verksamhetsutvecklare
  • Förändringsstöd
  • Projekt- och uppdragsledning
  • Informationssäkerhet, dataskydd, it-juridik och cybersäkerhet
  • Teknisk utveckling och arkitektur
  • Agilt utvecklingsstöd
  • Tjänstedesign
  • Enterprise- och verksamhetsarkitektur
  • Systemförvaltning

Ovanstående kompetensområden har alla en sak gemensamt och det är ett stort fokus på utveckling och förnyelse med stöd av digitalisering.

Inom samtliga delar av avtalet finns ett stort fokus på innovationsfrämjande processer och digitalisering.

Har du kompetens inom dessa områden och är verksam i Sundsvall?
Anmäl dig till vårt konsultnätverk!

Läs mer om vårt konsultnätverk

Registrera dig i vår uppdragsportal