Pro4u handplockar rätt Product Owner

Product Owner

Pro4u har sedan starten fokuserat på förändringsledning. Konsulter med lång erfarenhet av ledarskap, affärsutveckling och IT. I agila organisationer har vi roller som Product Owner, Scrum Master och Agila Coacher.

Rollen Product Owner (Produktägare) i agila organisationer

I och med övergången till agila arbetssätt har nya roller skapats. Product Owner eller produktägaren är en av dem. Produktägarens uppdrag är att maximera värdet av det utvecklingsteamet levererar genom att prioritera rätt saker i rätt tid i en så kallad produktbacklog. Rollen ligger mitt i gränslandet mellan affär och IT. Man har det affärsmässiga ansvaret för produkten samtidigt som man måste ha ett väldigt nära samarbete med de som utvecklar produkten för att kunna maximera värdet för kunden.

En roll som kräver gott ledarskap, verksamhetskunnande och bred teknisk förståelse på samma sätt som roller som förändringsledare, projekt- och programledare, IT-arkitekter med flera.

Våra ledare är erfarna, prestigelösa och engagerade. De skapar ett positivt och konstruktivt arbetsklimat och det samspel mellan människor som krävs för ett framgångsrikt team. Många är från början förändringsledare, program- och projektledare och brinner för att arbeta agilt. De har infört agila arbetssätt och kan guida under er agila förändringsresa.

Framförallt har det ett affärsmässigt fokus. Det är här i gränslandet mellan ledning, verksamhet och IT som vi gör störst nytta.

Våra kunder finns inom ett flertal branscher och verksamhetsområden inom såväl privat som offentlig verksamhet.

Läs mer om vad vi gör för våra kunder