Pro4u handplockar rätt programledare

Våra kunder förstärker sin organisation med erfarna programledare (förändringsledare) när de ska genomföra en förändring som påverkar stora delar av organisationen. Då det krävs en koordinerad insats med många intressenter och leveranser för att uppnå målet.

I ett program ställs ledaregenskaper och kommunikationsförmåga på prov. Det man inte kan beskriva kan man inte förändra och hållbara resultat kommer bara när andra av egen vilja vill nå överenskomna mål.

Pro4u har sedan starten fokuserat på förändringsledning. Konsulter med lång erfarenhet av ledarskap, affärsutveckling och IT. Erfarna ledare som har förmågan att skapa både hållbar förändring och hållbara lösningar. Våra konsulter har haft rollen som programledare för stora, komplexa program såväl nationellt som internationellt. Många av våra programledare brinner också för agila arbetssätt och kan stötta vid införandet i era organisationer.

Våra kunder finns inom ett flertal branscher och verksamhetsområden inom såväl privat som offentlig verksamhet.