Pro4u handplockar rätt projektledare

Våra kunder anlitar våra erfarna projektledare (förändringsledare) när de ska genomföra någon form av strategisk förändring som påverkar organisationen och befintliga systemlösningar. Det kan till exempel vara en digital satsning, anpassning till nya regelverk, ett pionjärprojekt eller att införa ett nytt verksamhetssystem. Klassiska exempel på förändringsprojekt som kräver förändringsledning.

Pro4u har sedan starten fokuserat på konsulter med lång erfarenhet av ledarskap, affärsutveckling och IT. Erfarna och oberoende förändringsledare som har förmågan att skapa både hållbar förändring och hållbara lösningar. Våra erfarna konsulter förstärker också i förändringsresor inom IT- och förvaltningsorganisationer. Det kan vara vid införande av nya arbetssätt eller vid upphandling och outsourcing.

Hos våra kunder anlitas våra förändringsledare i roller som projektledare, it-projektledare och/eller programledare.

Våra kunder finns inom ett flertal branscher och verksamhetsområden inom såväl privat som offentlig verksamhet.