Pro4u handplockar rätt Scrum Master

Pro4u har sedan starten fokuserat på förändringsledning. Konsulter med lång erfarenhet av ledarskap, affärsutveckling och IT. I agila organisationer har de roller som Scrum Master, Agila Coacher och Product Owner.

Rollen Scrum Master i agila organisationer

I och med övergången till agila arbetssätt har nya roller skapats. Scrum Mastern är en av dem. Scrum Masterns uppgift är att leda och coacha teamets ständiga förbättring och utveckling, se till att teamet levererar som de ska och är nöjda. Scrum Mastern arbetar tillsammans med produktägaren med att ta fram Product backloggen och att målen i product backloggen är tydliga och inte kan missuppfattas. En roll som kräver gott ledarskap, verksamhetskunnande och bred teknisk förståelse på samma sätt som roller som förändringsledare, projekt- och programledare, IT-arkitekter med flera.

Våra ledare är erfarna, prestigelösa och engagerade. De skapar ett positivt och konstruktivt arbetsklimat och det samspel mellan människor som krävs för ett framgångsrikt team. Många är från början förändringsledare, program- och projektledare och brinner för att arbeta agilt. De har infört agila arbetssätt och kan guida under er agila förändringsresa.

Framförallt har det ett affärsmässigt fokus. Det är här i gränslandet mellan ledning, verksamhet och IT som vi gör störst nytta.

Våra kunder finns inom ett flertal branscher och verksamhetsområden inom såväl privat som offentlig verksamhet.