Tillgänglighet Stockholm Stad

Stockholms stad ser till att deras webb är tillgänglig för alla

Tillsammans med Nordic Accessibility Group har Pro4u genomfört ett spännande uppdrag hos Stockholms stad.

Den nya tillgänglighetslagen, som trädde i kraft 23 september 2020, innehåller bestämmelser som innebär att tjänster och information på offentliga webbplatser ska vara tillgängliga.

Det ska den vara genom att uppfylla kraven:

  • Möjlig att uppfatta
  • Hanterbar
  • Begriplig
  • Robust

För att uppfylla lagen är det viktigt att granska och säkerställa att webbplatsen uppnår detta och det är precis vad Stockholms stad gör nu.

Granskning av tillgänglighet på fyra webbplatser

Nordic Accessibility Group har mycket lång erfarenhet inom tillgänglighet och har hjälpt oss på Pro4u att granska fyra av Stockholms stads webbplatser. Tillgänglighetsexperter granskar hur tydliga webbplatserna är och hur väl de uppfyller lagkraven. Förutom experter deltar också användare i ett stort användningstest. I rapporten får Stockholms stad veta vilka brister som finns samt hur de ska åtgärda dessa. Det kan vara allt från enklare fel, som till exempel att det saknas alternativtexter till bilder, till djupare brister som att koden inte validerar som den ska.

Uppdraget pågick under två månader.

Marcos Flores har samordnat projektet:

”Vi har stor erfarenhet av just tillgänglighetstest och har ca 100 personer med olika funktionsnedsättningar i våra testpaneler. Det är verkligen en win-win. Kunden får relevant testning av riktiga användare och personerna i panelen får avlönat arbete. Det kan vara stor skillnad på vad lagen säger och att det verkligen fungerar som man vill för besökarna. Därför är just möjligheten att testa med användare ovärderligt i dessa sammanhang.

Nu får Stockholms stad validerat vad som inte är tillgängligt på deras webbplatser och dessutom råd och hjälp hur de ska åtgärda det. De är själva väldigt duktiga på det här området och har många ambassadörer internt för ökad tillgänglighet så det är väldigt roligt att jobba med dem.

Samarbetet mellan Nordic Accessibility Group och Pro4u har också fungerat mycket bra, så det gör vi gärna om!”

Läs mer om pågående och avslutade projekt