Pro4u handplockar rätt testledare

I Pro4u:s nätverk finns erfarna och oberoende testledare och testare som säkerställer funktionalitet, prestanda och tillgänglighet.

Pro4u har sedan starten fokuserat på förändringsledning. Konsulter med lång erfarenhet av ledarskap, affärsutveckling och IT. Våra erfarna förändringskonsulter inom testledning har förmåga att skapa struktur och med smarta strategier öka testeffektiviteten och drivet framåt.

Som testledare behöver du ha en välutvecklad förmåga att se helheten för att kunna avgöra vad som behöver testas och hur det ska testas. Testledaren behöver också kunna koordinera stora mängder tester och leda arbetet i teamen såväl som leda och samordna acceptanstester över flera organisatoriska enheter. Att överskådligt redovisa teststatus, resultat och beslutsunderlag vid go-live processer ingår som delmoment.

För att lyckas krävs analytisk förmåga, stor vana att verka i ledande befattning, kompetens inom förändringsledning, bra kommunikationsförmåga och bred teknisk kompetens. Med helhetsperspektiv kommer också förmåga och vilja att effektivisera det totala testarbetet – testmetoder, regressionstester och miljöer i hela kedjan från utveckling till test och release.

Med agila arbetssätt kvarstår behovet av testplanering, framtagning av teststrategier och arbete med automatisering av tester blir än viktigare. Testledare har en självklar funktion att fylla oavsett vilken utvecklingsmetodik som används.