Pro4u handplockar rätt tillgänglighetsspecialist

Tillgänglighetsspecialist

I Pro4u:s nätverk finns erfarna och oberoende tillgänglighetsspecialister som hjälper våra kunder med att säkerställa att deras lösningar kan användas av alla. Att gränssnitt, texter, pedagogik och kodning utformas på ett sådant sätt att det kan användas av alla och inte utestänger grupper av användare. De har koll på och följer gällande standarder.

Närliggande kompetensområden är interaktionsdesigners och UX-designers.

Vi utvecklas ständigt med våra kunder och för att möta ett återkommande behov av tillgänglighetsspecialister, UX-designers och interaktionsdesigners har vi utökat vårt nätverk med erfarna konsulter inom detta område. I nätverket finns både egenföretagare och samarbetsbolag med anställda med specialistkompetens.

Våra kunder finns inom ett flertal branscher och verksamhetsområden inom såväl privat som offentlig verksamhet.

Läs mer om vad vi gör för våra kunder