Uppdragsledare

Pro4u söker en Uppdragsledare (Erfaren Projektledare) som ska leda arbetet med att införa ett nytt vårdinformationsstöd som ska ersätta nuvarande journalsystem. Uppdraget ska utföras i kundens lokaler i Falun eller enligt överenskommelse.

Bakgrund

Nio regioner i Sverige har tillsammans upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd, som ska ersätta nuvarande journalsystem, t ex TakeCare. Dessa nio regioner samarbetar inom det som kallas Sussa samverkan. I Sussa-samverkan sker gemensamma förberedelser inför breddinförande av det nya vårdinformationsstödet, samtidigt som varje region måste göra sin egen planering för hur införandet ska ske.

Hos region Dalarna sker förberedelsearbetet i programmet Nytt vårdinformationsstöd. Ett projekt inom programmet omfattar förberedelser inom utbildning och införande/utrullning.

Vi söker någon med följande erfarenhet

  • minst tre (3) års erfarenhet av att leda projekt eller större uppdrag inom hälso- och sjukvård
  • genomfört minst två (2) uppdrag där förberedelser eller genomförande av införande av vårdinformationsstöd eller andra digitala verktyg har ingått
  • genomfört minst två (2) uppdrag där uppdraget varit att omsätta planeringsunderlag till relevanta aktiviteter för att nå mål utifrån målgrupper

Önskvärd kompetens

  • erfarenhet från liknande uppdrag inom Region Dalarna eller annan region
  • kunskap om vårdinformationsstödet Cosmic
  • erfarenhet av arbete inom Sussa-samverkan