Pro4u handplockar rätt UX-designer

UX-designer

I Pro4u:s nätverk finns erfarna och oberoende UX-designer som hjälper våra kunder med att skapa goda användarupplevelser. UX-design fokuserar på helhetsupplevelsen mellan en användare och en produkt. Det handlar inte bara om själva interaktionen utan också om hur det ser ut, upplevs och hur resultat visas. Ett område med avgörande betydelse för att bibehålla kunder och affärer likväl som att skapa tillgängliga samhällstjänster.

Våra UX-designers har erfarenhet av att anpassa och utveckla gränssnitt för webbplatser, applikationer och system. De är viktiga nyckelpersoner för att fånga verksamhetens mål med produkten och säkerställa att lösningen stödjer användarnas process, behov och är användbar. Närliggande kompetensområden är interaktionsdesigners och tillgänglighetsspecialister.

Vi utvecklas ständigt med våra kunder och för att möta ett återkommande behov av UX-designers, interaktionsdesigners och tillgänglighetsspecialister har vi utökat vårt nätverk med erfarna konsulter inom detta område. I nätverket finns både egenföretagare och samarbetsbolag med anställda med specialistkompetens.

Våra kunder finns inom ett flertal branscher och verksamhetsområden inom såväl privat som offentlig verksamhet.

Läs mer om vad vi gör för våra kunder