Kappseglingsbåten – Team Pro4u

Är förändringsledning och ledarskap i ett projekt lika ett ledarskap på kappseglingsbåt?

På en seglingsbåt under tävling är det extra viktigt att alla vet vad som gäller och kan lita på varandra speciellt om det blir tufft väder, hög sjö och stormbyar. Det gäller även att hålla modet uppe när det blir stiltje och det är många distans kvar till målgång. Viktigt att träna ihop och lära känna varandra på båten likväl som i ett förändringsprojekt där många personers styrkor och beteendeprofiler är olika men ändå behöver fungera ihop för att projektet ska kunna slutföras i tid. Rak och tydlig kommunikation är viktig för att undvika missförstånd. Många likheter finns. Team Pro4u är ett kappseglings- och förändringsprojekt och leds av Patrik Forsgren som har lång erfarenhet av kappsegling och ledarskap.

Pro4u är huvudsponsor för Team Pro4u båten och samarbetet inleddes under 2014.

Mer information:

Segling

Segling

På railen

Team Pro4u

Team Pro4u vinner, engagerar och skapar mervärden

Pro4u är huvudsponsor för kappseglingsbåten Team Pro4u. Samarbetet med seglingsteamet inleddes 2014 och har under året förlängts till att även omfatta 2016 och 2017.

Patrik Forsgren

Patrik föreläser om ledarskap och Team Pro4u

Seglingsprojektet leds av Patrik Forsgren som har lång erfarenhet av kappsegling och ledarskap.

Glada vinnare

Några resultat 2016
  • Team Pro4u deltog i seglingen ÅF Offshore Race och kom 2:a i klassen och 3:a totalt i ORC klassen.
  • Team Pro4u vann två medaljer, ett brons och ett guld som amatörer i VM, Köpenhamn.