Våra tjänster

Pro4u skapar bättre fungerande organisationer och effektivare processer

Bild förändringsledning

Projekt- och förändringsledning

Till varje projekt handplockar vi lämplig konsult oavsett om det gäller förändringsledare, huvudprojektledare, delprojektledare, programchefer eller testledare.

Bild ledarskap och coaching

Ledarskap, chef att hyra och coaching

Pro4u arbetar ofta med stora företag och organisationer som har djup insikt i vikten av ett bra ledarskap och som kontinuerligt utvecklar detta genom att ta in extern hjälp. Chef-att-hyra har flera befattningar, det kan bl a innebära roller som tillfällig chef vid nyrekryteringar, föräldraledighet, vid omorganisationer eller andra förändringar i verksamheten.

system

Strategiska extratjänster

Vill ni att Pro4u tar ett större ansvar för att säkerställa framgång, gör vi tillsammans med er, vad som krävs för att lyckas. Vi arbetar strategiskt för att vi gemensamt ska lyckas.

Strategiska extratjänster

GDPR

25 maj 2018 träder nya GDPR i kraft.

Är du och din organisation eller företag redo?

Pro4u förbereder dig inför GDPR

Pro4u och Regulatoriska krav

Pro4u:s kärnkompetens är att leda stora förändringsprojekt

Våra kundcase