Våra tjänster

Pro4u skapar bättre fungerande organisationer och effektivare processer

Projekt- och förändringsledning, Ledarskap

Vi förstärker våra kunders organisationer med den erfarenhet som behövs för att genomföra lyckade förändringsprojekt.

Vi anlitas i olika ledarroller som förändringsledare/projektledare, programchef, arkitekt, utredningsledare, kravanalytiker och testledare.  I vårt nätverk finns också olika specialister inom ex.vis informations- och IT-säkerhet.

Chef att hyra och coaching

Pro4u arbetar ofta med stora företag och organisationer som har djup insikt i vikten av ett bra ledarskap och som kontinuerligt utvecklar detta genom att ta in extern hjälp.

Chef-att-hyra har flera befattningar, det kan bl a innebära roller som tillfällig chef vid nyrekryteringar, föräldraledighet, vid omorganisationer eller andra förändringar i verksamheten.

Strategiska extratjänster

Vill ni att Pro4u tar ett större ansvar för att säkerställa framgång i projekten, gör vi tillsammans med er, vad som krävs för att lyckas.

Vi arbetar strategiskt med styrgruppsförstärkning, second opinion, rådgivning/coach och utbildning för att vi gemensamt ska lyckas.

Strategiska extratjänster

GDPR – Regulatoriska krav

GDPR-förordningen trädde i kraft 25 maj 2018. Är ni i fas med den nya förordningen?

Pro4u hjälper er med GDPR

AML, MiFID, Solvens 2 och Basel är några andra exempel på de regulatoriska krav vi hjälpt våra kunder att implementera.

Pro4u och Regulatoriska krav

Pro4u:s kärnkompetens är att leda stora förändringsprojekt

Våra kundcase