Tjänsterna i 1177 Vårdguiden blir bättre för invånarna

Inera tar just nu hjälp av Jesper Grannas, kravanalytiker och Pro4u konsult i två projekt. Båda med syfte att göra tjänsterna i 1177 Vårdguiden bättre för invånarna.

Det ena projektet gäller nya tidbokningstjänster inom 1177 Vårdguidens plattform. Genom att modernisera och effektivisera tjänsterna vill vi ge invånare en god överblick över sina bokade tider och lätt kunna se lediga tider, boka, omboka och avboka tider hos hälso- och sjukvården.

Det andra projektet gäller en jämförelsetjänst. Jesper hjälper Inera genomföra en förstudie gällande invånares möjligheter att jämföra olika vårdalternativ utifrån sina egna behov baserat på kvalitets- och patientnöjdhetsdata. Målsättningen är att allmänheten och patienter på 1177.se ska kunna jämföra kvalitet, tillgänglighet och patientnöjdhet mellan olika vårdgivare, för att i nästa led kunna göra informerade vårdval.

Jesper som har lång erfarenhet som kravanalytiker ser fram emot att göra en insats som kommer invånarna till gagn. Så här säger han om projekten:

När vården ska nå ut till invånarna så gäller det att förstå vilka nyttor vi ska uppnå mot invånarna. Att arbeta med behovsfångst av olika slag genom exempelvis intervjuer, enkäter eller liknande till invånarna för att förstå deras situation och behov. Hela tiden behöver man komma tillbaka till – Vem vill vad och varför, user-story-formatet. Det är något jag arbetat mycket med historiskt och gör det även i dessa två projekten.

Det finns utmaningar i att arbeta med en tjänst som har en så bred målgrupp. Tjänsten måste vara så enkelt som möjligt när målgruppen är allt från 13 åringar till våra äldsta personer eller personer utan adress eller med funktionsnedsättningar. Att kunna hjälpa till att göra dessa tjänster i 1177 Vårdguiden mer tillgängliga och bättre för användarna känns jättekul. Förhoppningsvis kan vi göra tjänsterna relevanta och intressanta. För att lyckas tror jag att vi måste få ut många prototyper för att se vad som fungerar samt att alltid komma tillbaka till utgångspunkten – invånarens upplevelse.

Vi önskar Jesper och Inera lycka till i projekten!