10 tips för ett lyckat förändringsarbete – tips 1

 

 

Att införa systemstöd för att uppfylla en ny lag eller ta fram en webbtjänst är förändringsprojekt på samma sätt som byte av ERP- system, outsourcing eller att införa nya tjänster och produkter.

Projekt som innebär att företagets organisation förändras, till exempel när avdelningar slås ihop, skapas eller avvecklas, ses naturligt som förändringsprojekt. Även projekt som inför eller förändrar systemstöd för befintliga processer påverkar verksamheten och förändringen behöver hanteras.

 

Bemanna ditt projekt så att förändringsledningen hanteras.

Projektledning kontra förändringsledning kan förenklat beskrivas så här: “Om projektledning fokuserar på den tekniska lösningen i en förändring så fokuserar förändringsledning på människorna i förändringen. Exempelvis kan projektledning fokusera på att ta fram ett nytt verktyg och tillhörande arbetsinstruktion för en grupp människor medan förändringsledning fokuserar på att skapa förståelse och acceptans för verktyget hos mottagarna.” (Från wikipedia)

Det räcker alltså inte med att informera om projektet på intranätet och slänga in användarutbildningar inför driftstart.

Innan du startar se till att du kan förklara varför förändringen måste göras och varför den ska göras nu. Vilka är effektmålen du vill uppnå? Som beställare behöver du kunna förklara detta för ledningen och för projektteamet.

Det du vill göra behöver också hänga ihop med företagets strategi – om inte kommer du få svårt att förklara varför förändringen behöver genomföras.


Ta även med dem som kan påverka förändringen. Fundera på hur projektet ska säkerställa att de olika intressenternas behov fångas upp i projektet. Vilka intressenter ska inga i projektteamet, vilka fångas upp via referensgrupper och vilka ska löpande informeras?


Börja med att säkerställa att projektteamet och de som kan påverka förändringen förstår nyttan och accepterar förändringen.

”Outsourcing är inte ett teknikprojekt! Implementeringen faller inte på tekniken utan på människorna.” 

Annette Palinski Vallin, chef för enheten Delivery & Production inom divisionen Enterprise Business Services på Sergel Kredittjänster

Ladda ner vårt whitepaper – Nyckelfaktorer för att lyckas i ert förändringsarbete.

Där får du ta del av 9 till tips och nyttig information inför ett förändringsarbete.

Klicka här för att ladda ner