Förändringsledning vid införande av ERP-system

Profoto anlitar förändringsledare från Pro4u vid införande av ERP-system

Profoto anlitar Pro4u:s förändringsledare, Kennet Jansson, för att leda arbetet med införande av ERP-system men även för uppföljning och styrning av leverantören av systemet.

Profoto är världsledande inom sitt område – ljusformning för proffsfotografer – och har valt att implementera ett nytt ERP-system för att skapa förutsättningar för fortsatt expansion.

Införande sker såväl i den svenska verksamheten som i de 7 dotterbolagen som är spridda över Europa, Nordamerika och Asien. Uppdraget ställer höga krav på förändringsledning, kommunikation med och hantering av krav från alla delar av verksamheten liksom ledning och styrning av införandet. Lösningen omfattar ekonomi, OLFI (Order, Lager, Fakturering, Inköp) samt eftermarknad.

 

”Införandet av ERP-systemet är utmanande, för kunden likväl som för leverantören. Kunden gör ett stort förändringsarbete där koncernens alla bolag ska börja arbeta efter gemensamma processer med målbilden att göra så lite specialanpassningar i systemet som möjligt. För leverantören är utmaningen att man för första gången genomför ett fullskalig ERP-utbyte hos en kund. Otroligt inspirerande att få bidra till utveckling hos både kund och leverantör”

Kennet Jansson, Förändringsledare och senior partner Pro4u