Nätverkande mellan samarbetspartners

 

Samarbetspartners till Pro4u

Vi på Pro4u uppskattade att få träffa så många av våra samarbetspartners igår och också möjligheten till nätverkande för alla. Det är i mötet med andra som nya idéer föds!

De samarbetspartners som träffades har alla valt att tillsammans med Pro4u besvara årets många ramavtalsupphandlingar och har på ett värdefullt sätt bidragit till de anbud vi har lämnat in. SKL Kommentus tecknade vi avtal med i september i år. Stockholms stads, Kammarkollegiets och Svenska Spels pågående ramavtalsupphandlingar för IT-tjänster förväntar vi oss svar på först under kvartal 1 2019.

Tack alla samarbetspartners för att ni väljer att gå med oss!

Redan från start, för mer än 20 år sedan, har samverkan varit en viktig del av Pro4u:s och våra samarbetspartners/anslutna konsulters strategi. Pro4u har säljorganisation med kundansvariga som arbetar 100% med försäljning och via våra ramavtal ger vi möjlighet att komma in på organisationer som de själva inte når. Här uppstår en vinn-vinn situation där Pro4u behöver konsulter till våra kunder och i gengäld levererar hjälp med försäljning. Tillsammans har vi ett bra erbjudande till den pågående digitaliseringen inom vård/eHälsa och offentlig verksamhet och den leveranskapacitet som krävs för ramavtal. Vårt stora nätverk gör att vi alltid garanterar att vi hittar en lämplig konsult, team eller lösning vid ett avrop.

 

Korta fakta om Pro4u:s ramavtal med SKL Kommentus.

Avser Stockholm, Uppsala och Gotlands län

Fasta priser för kompetensnivå 1-4, kompetensnivå 5 utan pristak

Löptid tom 26 september 2020 med möjlighet till 2 års förlängning

Omfattar följande kompetensområden;

  • Verksamhetsutveckling och strategi
  • Ledning och styrning
  • Systemutveckling/-förvaltning och infrastruktur
  • Arkitekter
  • Informationssäkerhet
  • Användbarhet, information och webb
  • Användarsupport

Kan användas av 153 avropsparter (statliga aktiebolag, kommuner och landsting).
Den fullständiga listan hittar du här.

 

Pro4u:s ramavtal inom offentlig sektor

Ansvarig: Fredrik Hagelin
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)
SLL (Stockholms Läns Landsting)
Inera
eHälsomyndigheten

Ansvarig: Göran Edin
Kammarkollegiet (Upphandling pågår)
Svenska Spel (Upphandling pågår)

Ansvarig: Henrik Rydell
Stockholms stad (Upphandling pågår)

Därtill kommer ett antal ramavtal där Pro4u är underleverantör.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta:

Fredrik Hagelin Tel: 0709-95 12 25 eller

Göran Edin Tel: 0705-93 93 53

Henrik Rydell Tel: 0709-27 62 49