10 tips för ett lyckat förändringsarbete – tips 3

Är förändringen prioriterad

Är förändringen prioriterad i ledningsgruppen? – På riktigt? 

Att driva ett projekt med låg prioritet är långt svårare än att driva det som får fokus och engagemang. Här är några delar du bör tänka på;

  • Skapa inte härdsmälta i organisationen genom att starta för många projekt samtidigt.
  • Säkerställ att den mottagande organisationen/avdelningen/gruppen har tid, förståelse och kompetens för att vara delaktiga och förstå förändringen de är del av. Det är bättre att ta in temporär extraresurs i det löpande linjearbetet, istället för i projektet, för att frigöra ordinarie resurser att bidra i förändringsprojektet.
  • Det är en belastning för linjeverksamheten att vara delaktiga i ett förändringsprojekt – som chef kan du stötta genom att aktivt säga nej till önskemål och initiativ som normalt brukar hinnas med.
  • Som projektledare bör du inte gå in och börja leverera om det saknas resurser. Då finns risken att projektet tappar styrfart och du förlorar överblicken.

 

”För projektet är det lika viktigt med en tydlig prioritering gentemot initiativ och löpande arbetsuppgifter i linjearbetet som prioritet mellan olika projekt och IT-resurser.” 

Kennet Jansson, Pro4u

Ladda ner vårt whitepaper – Nyckelfaktorer för att lyckas i ert förändringsarbete.

Där får du ta del av 9 till tips och nyttig information inför ett förändringsarbete.

Klicka här för att ladda ner