Pro4u tecknar ramavtal med Stockholms stad

 

Pro4u tecknar eftertraktat ramavtal
med Stockholms stad

Avtalet omfattar konsulttjänster inom
digitalisering och it

Pro4u har vunnit tilldelning i Stockholms stads upphandling av konsulttjänster avseende digitalisering och it och tecknar ramavtal med Stockholms stad.

Upphandlingen lade stor vikt vid kompetens, referenser och kvalitet vilket gör att vi är extra glada och stolta att få tilldelning denna gång. I synnerhet med tanke på att ca: fyrtio företag lämnade in anbud. Det är våra erfarna konsulter och nöjda referenser som gör skillnad.

Vi är övertygade om att Stockholms stads satsning på ökad digitaliseringen kommer generera många spännande projekt framöver. Stockholms stads vision är att bli världens smartaste stad genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. I sin strategi för en smart och uppkopplad stad nämns ökad digitalisering genom allt från trafikstyrning baserat på realtidsinformation, stöd på distans till brukare och digitala prenumerationstjänster. Vi ser fram emot att tillsammans med Stockholms stad bidra till utvecklingen för staden och dess invånare.

Vi har redan idag många projekt inom vård och offentlig sektor tillsammans med våra samarbetspartners. Vi har t.ex. Inera, SLL (Stockholms Läns Landsting), Vattenfall, Åklagarmyndigheten, Försvarsmakten, eHälsomyndigheten och Botkyrka kommun som kunder. Detta avtal är ett bra komplement till våra befintliga ramavtal och ger oss utrymme att fortsätta växa.

Ramavtalets områden

Ramavtalet omfattar konsulttjänster inom digitalisering och it inom allt från förändringsledning, verksamhetsutveckling, nyttorealisering, förstudier och kravställning på funktionell nivås till systemutveckling, systemförvaltning och projektledning av större, komplexa projekt.

Ramavtalet omfattar två generella områden;

 • Verksamhetsutveckling och ledarskap samt
 • Projekt och livscykelhantering

Området Projekt och livscykelhantering är överklagat.

Verksamhetsutveckling &
ledarskap

Roller

 • Förändringsledare
 • Projektledare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Verksamhetsarkitekt
 • Kravställare/Kravanalytiker
 • Metodutvecklare
 • IT-chef
 • IT-controller

Avtalsperiod: Gäller till 2021-01-31, kan förlängas till 2023-01-31

Priser: Takpriser per kompetensnivå. Tre kompetensnivåer.

Kontakta gärna mig

Henrik Rydell

Kundansvarig

Mejl: henrik.rydell@pro4u.com

Tel: 0709-27 62 49

Projekt &
livscykelhantering

Roller

 • Förvaltningsledare/Förvaltare
 • Projektledare
 • Analytiker
 • Lösningsarkitekt
 • Art Director (för lösningar inom digitala servicetjänster)
 • UX-specialist, Interaktionsdesigner, Tillgänglighetsspecialist
 • Databasdesigner, Databasadministratör
 • Systemutvecklare
 • Infrastrukturarkitekt, Integrationsarkitekt, Sökarkitekt
 • Testledare, Testare, Testkoordinator

Avtalsperiod: Gäller till 2021-06-17, kan förlängas till 2023-06-17

Priser: Takpriser per kompetensnivå. Tre kompetensnivåer.

Avropsparter

Samtliga Stockholms stads stadsdels- och facknämnder omfattas av upphandlingen.

Dessutom omfattas följande bolag

 • AB Familjebostäder AB
 • Svenska Bostäder AB
 • Bostadsförmedlingen AB
 • Micasa Fastigheter AB
 • Skolfastigheter i Stockholm AB
 • SISAB
 • S:t Erik Livförsäkrings AB
 • S:t Erik Försäkrings AB
 • S:t Erik Markutveckling AB
 • Stockholm Business Region med dotterbolagen
  • Invest Stockholm Business
  • Region Visit Stockholm
 • Stockholm Business Region Development AB
 • Stockholms Stads Parkering AB
 • Stockholms Stadshus AB
 • Stockholms Stadsteater

eHälsa ger resultat. IT är ett av verktygen för att få mer sjukvård för pengarna.

Läs mer här

AppSök – ett hjälpmedel i vården och mångas vardag.

Läs mer här

Vattenfall Eldistributions anpassning till ny lag om energiskatt.

Läs mer här